La memòria pac 1

Páginas: 5 (1018 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2011
PAC 1: MÒDUL MEMÒRIA - ARXIU DE RESPOSTES

Títol de la PAC: La memòria humana

Nom alumne/a:

Qüestions a elaborar referents a la part pràctica (60% de la nota)

1. Representa els resultats del teu experiment a la següent figura i digues si aquests van en el sentit d’allò que seria esperable segons el que hem estudiat als apunts del mòdul. Explica quins dels factors que incideixenen el rendiment de la memòria explicarien aquests resultats.

[pic]

Resposta: Els resultats obtinguts en la prova 1 (32) han sigut inferiors que els de la segona prova (78). El motiu d’aquesta diferència és que en la segona prova apliquen la tècnica de memòria, elaboren una imatge mental per associar les dues paraules. En el moment de la recuperació d’aquestes informacions, aquesta imatgemental actua com a mecanisme de recuperació. Així doncs, la variació dels resultats entre una prova i l’altre es deu en que en una hi intervé la representació i en l’altra no.

No són inesperats els resultats ja que la memòria a curt termini només permet emmagatzemar 7 ítems, i la capacitat de retenció d’aquesta és de 15 segons. Així doncs l’elaboració d’una imatge mental permet incrementar lamemòria a curt termini i la recuperació de dades memoritzades.

2. Segons s’explica al mòdul, hi ha diverses maneres d’entendre l’oblit que es produeix sobre l’empremta de la memòria (MLT). Quina d’elles et semblaria més adequada per a justificar millors resultats a la segona prova de record? Per què?

Resposta: Existeix l’oblit per decaïment que el pas del temps produeix sobre l’empremta dela memòria i l’oblit per dependència de pistes. En aquest últim quan un subjecte no recorda una cosa és perquè no està seguint la pista que el porta a ella. La tècnica d’elaborar una imatge mental es relaciona amb la concepció de l’oblit per dependència de pistes.

3. Una altra explicació per a un millor resultat de record a la prova 2 seria que en aquest cas la informació a recordar noúnicament es codifica de manera verbal sinó també en format visual. En aquest sentit, digues quins sistemes i subsistemes de la MCT participen en la prova 1 de record i quins en la prova 2, especificant en cada cas quin és el seu paper.

Resposta: En la prova 1 participa la Memòria Operativa com a sistema i el bucle articulatori (mantenint la informació verbal en un codi fonètic) i executiu central (coma retenció i traspàs d’aquesta informació) com els dos subsitemes.
En la prova 2 apareix obviament la Memòria Operativa com a sistema i com anteriorment, tant el bucle articulatori, l’executiu central. És en aquesta prova on s’afegeix l’agenda visoespacial ja que s’ha format una imatge mental.

Qüestions referents al mòdul de Memòria (40% de la nota)

4. Suposem que algú ens està dient unasèrie de coses que hem d’anar a comprar i per un moment ens distraiem just a l’instant precís que la persona està dient l’últim article a adquirir. Sense pensar-lo preguntem “Què has dit?”, però abans que contesti ens adonem que de fet sí que ens recordem del que ens acaba de dir. A quin tipus de memòria es deu aquest fenomen? Quina és la seva funció?

Resposta: Estariem dintre de l’enfocamentestructural, en la memòria operativa. Aquesta actua com a “centralita” regulant el flux d’informació que prové de l’exterior, amb els sistemes de memòria sensorial, i de l’interior del sistema des de la memòria a llarg termini.

5. Al llarg d’una tarda de classe en una escola els alumnes fan una primera hora d’Anglès a la que es dóna molt vocabulari nou d’aquest idioma i, després de 5 minuts dedescans, fan una classe de ciències naturals també amb molts noms i continguts nous. En arribar a casa i intentar explicar el que han après, els estudiants s’adonen que no recorden cap de les noves paraules angleses que havien après. Creus que aquest oblit d’informació és pot atribuir al “desplaçament” que causa el segon bloc de continguts (ciències naturals) sobre els primers (anglès)? Per què?...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac 1 Processos Psicologics Bàsics Memoria Uoc
  • Pac 1
  • Pac 1
  • PAC 1
  • Pac 1
  • PAC 1
  • Pac 1
  • PAC 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS