La Ròbotica

Páginas: 30 (7364 palabras) Publicado: 9 de enero de 2014
ÍNDEX
1. Introducció ........................................................ pàg.3
1.1. Obectius del treball
1.2. Definició Robòtica

2. Història De la Robòtica .................................... pàg. 6

3. Classificació Dels Robots ................................. pàg. 7
3.1. Robots segons la seva cronologia
3.2. Robots segons la seva arquitectura
3.3. Ús Mèdic

4. El SistemaRobòtic ......................................... pàg. 12
4.1. Estructura iterna d’un Robot
4.2. Altres Elements
4.3. Procediment de control
4.4. Alogaritmes

5. Els Nanobots .................................................. pàg. 22

6. Robot Androide ............................................... pàg. 23

7. Braç Robòtic ................................................... pàg. 25

8.Empreses De Robots ...................................... pàg. 30

9. Futur De La Robòtica ...................................... pàg. 31

10. Bibliografia ............................................... pàg. 32

1. Introducció

1.1. Objectius del Treball
Els obejctius bàsics d’aquest treball és desenvolupar el concepte Robòtica a un nivell el qual poguem expresala com una eina necessariaper la nostra vida, ja que com hem vist la tecnologia y la ciència va creixent cada vegada més al nostre món.
El plantejament d’quest treball va ser sencill, ja que m’emociona la robòtica y el funcionament de les màquines i l’ús que les podem donar ja sigui per indumentaria, domicili o construcció de vehícles...
És un treball díficil i molt ampli, el qual està organitzat per diferents anexos:
1.Fer un recerca de la definició sobre la ròbotica.
2. Explicar l’inici de la ròbotica, la història que té des de que va aparèixer i qui el va pràcticar per primer cop.
3. Buscar els diferents tipus de robots que poden haber i quina utilització tenen cadascú.
4. Analitzar un software predeterminat per desprès poder fer un robot de veritat amb la seva característica física que pot exercir.
5.Aconseguir les eines i artefactes pel robot.
6. Explicar el funcionament del robot realitzat i construit.

1.2. Definició Robòtica
La robòtica és una branca de la tecnologia que estudia el disseny i construcció de màquines capaces d'exercir tasques repetitives, tasques en les quals es necessita una alta precisió, tasques perilloses per a l'ésser humà o tasques irrealitzables sense intervenciód'una màquina. Les ciències i tecnologies de les que deriva són: l'àlgebra, els autòmats programables, les màquines d'estats, la mecànica, l'electrònica i la informàtica.
L'escriptor txec Karel Čapek va encunyar el 1921 el terme "robot" a la seva obra dramàtica Rossum's Universal Robots / R.U.R. a partir de la paraula txeca Robbota, que significa servitud o treball forçat. El terme robòtica ésencunyat per Isaac Asimov, definint a la ciència que estudia els robots. Asimov va crear també les Tres Lleis de la Robòtica. En la ciència-ficció l'home ha imaginat els robots visitant nous mons, aconseguint el poder, o simplement alleugerint les tasques casolanes.
Les tres lleis de la robòtica descrites per Isaac Asimov, un escriptor rus de ciència-ficció. Tots els robots dels seus relats inovel·les estan dissenyats per a complir-les. Apareixen per primera vegada al relat "Runaround", del 1942, recollit dins del llibre "Jo, robot". Les lleis diuen així:

1. Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser humà prengui mal.
2. Un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte amb la primera llei.
3. Un robot ha de protegir laseva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei.
Els robots actuaran sempre respectant les lleis de la robòtica, no com una regla moral sinó perquè l'estructura del seu "cervell positrònic" està construïda al voltant d'elles. De fet, construir robots que no es basen de forma obligada a refer tota la ciència de la robòtica....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Robotica
  • Robotica
  • Robotica
  • Robotica
  • ROBOTICA
  • yo robot
  • La Robotica
  • robotica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS