La traducción y paratraducción como objeto de estudios científicos

Páginas: 6 (1258 palabras) Publicado: 2 de mayo de 2011
TEMA 1 ANTROPOLOXÍA
A TRADUCIÓN E A PARATRADUCIÓN COMO OBXECTOS DE ESTUDO CIENTÍFICO.
-Concepto de tradución
.The Book of Mormons (1830, Joseph Smith Jr.)
.Papa Hamlet (finais do XIX)
.Poemas de Ossian (Mac Pherson)
.Tradución e calidade: é válida (=é unha tradución) unha mala tradución? O vixía no centeo.

-Definición de Ciencia: ciencias exactas, ciencias naturais e cienciashumanas.
® O público en xeral non ten unha idea correcta do que é unha tradución nin de que le traducións.

A historia da tradución:
1. Mesopotamia: primeiros contactos interlingüísticos (comerciais e militares). Sobre todo tradución oral, interpretación.
2. Imperio sumerio-acadio: importante actividade de tradución literaria entre as dúas linguas do estado (sumerio e acadio).
3. Exipto:caste independente denominada dragománs integrada por tradutores; alta consideración social.
4. Non conservamos ningunha reflexión teórica ou crítica sobre a profesión, só pegadas da actividade: a Pedra de Rosetta, a tradución da Biblia ó grego coñecida como a tradución dos Septuaginta, mesmo primitivos dicionarios sumerios e cadernos de ejercicios de estudantes de tradución, etc.
5. ImperioRomano: a tradución poética vaille gañando terreo á interpretación para actividades políticas. Tradúcense as grandes obras da literatura grega (a Odisea, os discursos de Demóstenes e Esquines, obras de Jenofonte e Platón, etc).
6. En Roma aparecen tamén as primeiras reflexións dos traductores sobre a súa profesión. Cicerón fala no seu De optimo genere oratorum (46 a. X.C.) de dúas clases de tradución,a literal ou máis a fiel e a libre.
7. No século V, S. Xeronome, que dedicara trinta anos da súa vida á tradución da Biblia, recolle na súa famosa Carta a Pammaquio o que podemos denominar como carta de nacemento da tradutoloxía. Nela expón o procede mentó e o método que el seguiu para a súa tradución da Biblia, o que constitúe a primera poética da tradución, titulada De optimo genereinterpretando (Da mellor maneira de traducir). Defende a literalidade para a tradución sacra e a libre para a literatura.
8. Nesta mesma época faise a primera tradución da Biblia a unha lingua vernácula: Ulfilas, bispo arriano dos godos, traducíaa ó godo utilizando caracteres inventados por el mesmo.
9. Mentres en Europa os distintos gobernantes comezan a se interesar por verquer ás súas linguasvernáculas a cultura da Antigüídade clásica como forma de autoafirmación das identidades nacionais, o que contribúe a que se empecen a formalas distintas linguas e literaturas nacionais.
10. En toda Europa séguese a traducir cada vez mais. Destacaremmos dous feitos que veñen amosa-la importancia que adquire a tradución, mesmo nas desputas políticas e relixiosas. En Inglaterra, a tradución que Wycleff FAIda Biblia (1385) presenta o problema de atopar o método da tradución máis indicado para que o texto sexa comprensible para o pobo e, polo tanto, eficaz, o tradutor defende a vulgarización, método que o leva á fogueira despois de morto, sendo despois as súas cinzas aventadas. Un destino semejante tivo o seguinte traductor, Tyndale en 1536, condenado á fogueira por facer unha tradución demasiadolibre e, segundo os seus detractores, semejante á de Lutero.
11. Lutero é expoñente das enormes repercusións que a tradución pode ter en calquera aspecto da vida: acusado de libertinaxe na súa tradución da Biblia ó alemán, redacta a súa Sendbrief von Dolmetschen (1530) na que se defende das acusacións e rexeita retractarse ou corrixi-lo seu texto. Lutero defende a tradución polo sentido, unhatradución respetuosa coa lingua de chegada e o seu estilo propio. Lutero propón dedicarlle un especial coidado ó alemán; tanto que para el a tradución é tanto Dolmetschung ou Übersetzen como Eindeutschung ou Verdeutschung, é dicir, alemanización. Se no religioso a súa versión da Biblia se considera o Nascimento da Reforma, no lingüístico considérase o nacemento do alemán moderno.
12. Mentres, en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA: EL ESTUDIO DEL OBJETO
  • El conocimiento como objeto de estudio
  • LA comunicación como objeto de estudio
  • La region como objeto de estudio
  • La ciencia como objeto de estudio
  • La educación como objeto de estudio
  • La estrategia como objeto de estudio:
  • cultura como objeto de estudio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS