Lena

Páginas: 2 (361 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2010
DISLÀLIA
DEFINICIÓ
Trastorn en l'articulació dels fonemes per alteracions funcionals dels òrgans perifèrics del parla (llavis, llengua, vel del paladar).
Es tracta d'una incapacitat per apronunciar o formar correctament certs fonemes o grups de fonemes. La dislalia pot afectar a qualsevol consonant o vocal, però sol donar-se normalment en certs sons; en uns casos perquè requereixinmajor agilitat i precisió de moviments, com succeïx amb /la/r ; en altres ocasions perquè el punt d'articulació no és visible i es pot fer més difícil la seva imitació, com la //k , i de vegades perquèexisteixen sons, com la //s , en els quals hi ha una major tendència a deformar les posicions articulatories de la llengua.
La dislalia és una de les anomalies del llenguatge que amb més freqüènciaes presenta en els centres escolars, sobretot en l'alumnat d'infantil i de primer cicle, de primària. Així mateix dintre de les alteracions del llenguatge està entre les quals tenen un pronòstic mésfavorable. No obstant això, si no se sotmet a un tractament precoç adequat, pot portar conseqüències molt negatives, per la influència que exerceix sobre la personalitat del nen, la seva capacitatcomunicativa i la seva adaptació social, així com en el seu rendiment escolar.
Per a la denominació de les distintes dislàlies, segons el fonema afectat, s'utilitza una terminologia derivada del nomgrec del fonema que es tracti, amb la terminació tismo o cismo.
Així parlarem de:
Rotacisme: la no articulació del fonema /r/.
Zetacisme: pronunciació de // s per //z .
Seseo: pronunciació de// z per //s .
Sigmatismo: la no articulació del fonema /s/.
Jotacismo: la no articulació del fonema /x/.
Mitacisme: la no articulació del fonema /m/.
Lambdacisme: la no articulació delfonema /l/.
Numació: la no articulació del fonema /n/.
Nuñació: la no articulació del fonema /ñ/.
Kappacisme: la no articulació del fonema /k/.
Gammacisme: la no articulació del fonema...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La leña
  • Lena
  • no len esto
  • LEÑA
  • lener
  • Leno
  • LEna
  • Lener

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS