Los Inicios De La Ciencia Occidental, Cap.3

Páginas: 3 (750 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2012
INICIS DE LA CIÈNCIA OCCIDENTAL CAP.3
LA FILOSOFIA DE LA NATURALESA D'ARISTÒTIL

METAFÍSICA I EPISTEMOLOGIA

– Aristòtil afirma que els objectes sensibles tenen existència autònoma, queconstitueixen el món real.
– Aquests cossos individuals consten de forma (el conjunt de les seves propietats, l'essència) i de matèria (allò que subsisteix a les propietats, la base sobre la qual lesapliquem, el subjecte de la forma). Forma i matèria no es poden distingir per separat, sempre es presenten com un tot unificat.
– El procés d'adquisició del coneixement comença a partir de l'experiènciasensible, i a partir d'aquesta la memòria. Per un procés d'intuïció, a partir de la memòria, podem discernir les característiques elementals de les coses.

NATURALESA I CANVI

– El canvi és possible.Quan un objecte experimenta el canvi és la forma la que veritablement canvia, mentre que la matèria subsisteix.
– El canvi en la forma té lloc entre dos contraris: la forma que ha d'assolir-se i laseva privació.
– No només existeixen el ser i el no-ser (llavors el canvi significaria passar del no-ser al ser), sinó que hi ha no-ser, ser potencial i ser actual. El canvi consisteix enl'actualització d'una potència.
– El món és ordenat, ja que cada objecte té una naturalesa que el fa comportar-se regularment. Tots els moviments i canvis es poden explicar per la naturalesa de les coses. Caldir que això no s'aplica als objectes artificials.
– Per explicar les causes d'un moviment o canvi Aristòtil estableix quatre tipus de causes: la formal ( la forma donada a l'objecte), la material (lamatèria que subsisteix al canvi), l'eficient (l'agent que produeix el canvi) i la final (la finalitat cap a la qual tendeix el canvi).COSMOLOGIA

– L'universés etern, ja que res pot sortir del no-res.
– L'univers és un plènum, no conté espai buit. És finit.
– L'univers és una gran esfera, dividida entre una regió supralunar i una sublunar delimitades...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Los inicios de la ciencia occidental
  • los inicios de la ciencia occidental
  • Examen Ciencias Cap 3
  • Capa 3 Capa de RED
  • Inicio » Ciencia
  • Cap 3
  • cap.3
  • cap 3

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS