Medios de cultivo

Páginas: 5 (1057 palabras) Publicado: 5 de noviembre de 2011
1.Objectiu
Reconèixer els medis de cultiu més frequentment utilitzats en el laboratori de microbiología alimentària i que es faran servir més endavant en el transcurs de les practiques.

2.Introducció
Un dels sistemes més importants per l’identificació de microorganismes es observar el seu creixement en substàncies alimenticies artificials preparades al laboratori.
El material alimentici oncreixen els microorganismes es el Medi de Cultiu i el creixement dels microorganismes es el Cultiu.
Perquè les bacteries creixin adecuadament en un medi de cultiu artificial tenen que reunir una serie de condicions com són: La tª, grau d’humitat, presió d’oxigen adecuat aixi com el grau correcte d’acidesa o alcalinitat.
-Un medi de cultiu es prepara,
-a) Mesclant les quantittas adequades decada component
b) A partir del medi complert deshidratat
Els medis de cultiu es comercialitzen liofilitzats
-Els medis de cultiu utilitzats per a l’Aillament i identificació dels microorganismes es clasifiquen en tres grans grups principals:
-D’enriquiment: Ex. Brou lactosat
-Selectius: Ex. Salmonella
-Diferencials: Salmonella-Shigella (SS)

3.Material
-Medis de cultiu líquids (brous,caldos), semisòlids (gelatinosos) i sòlids
-Medis de cultiu generals, selectius, diferencials

4.Procediment
Hem descrit i observat els medis de cultiu principals en el laboratori de micriobiologia alimentària.

5.Resultats

-Escull tres medis de cultiu de l’armari del laboratorio on els emmagatzemem i indica’n la composició.
INFUSIÓ DE CEREBEL DE COR
Fórmula per litre
Infusió de cerebel devedella: 200,0 gr
Infusió de cor de res: 250,0 gr
D (+(+) Glucosa: 2,0 gr
Peptona de Gelatina: 10,0 gr
Sodi, clorur: 5,0 gr
Di-sodi Hidrógen de fosfat: 2,5 gr

SHARLAU 100 gr BRILLIANT GREEN AGAR (BGA)
Fórmula per x in/gl
Peptona de carn: 5,0000
Peptona de caseína: 5,0000
Clorur de sodi: 5,0 g
Extracte de llevadura: 3,0000
Lactosa: 10,0000
Sacarosa: 10,0000
Fenol de roig:0,0800
Brillant verd: 0,0125
Agar: 15,0000
pH Final: 70+02


NUTRITIVO AGAR (MEDIO DESHIDRATADO)
Composició: g/l
Extracte de carn: 3,0
Peptona de gelatina: 5,0 ---- ultimed
Agar: 15,0 pH: 6,8 + - 0,2

-Quin component s’afegeix a la composició d’un medi de cultiu per tal que la seva consistencia a temperatura ambient sigui semisólida, gelificada? L’agar. Quin origen té aquestcomponent? És d’origén marí.
Quina naturalesa química té? L’agar es trova als espais intracel•lulars i a les parets cel•lulars de les algues rojes, conté dos fraccions principals un polímetre neutre Agarosa i un polísacarid sulfatat, Agaropectina. L’agar està compost principalment per D-galactosa, sulfats i ácid piruvíc, acid uronic. Aquest component és digerible pels bacteris que hi creixen? No-Quina és la concentració típica del component a què fa referència la pregunta anterior en un medi de cultiu sòlid? 0,6- 1,5%

-Quina és la Font de carboni més frequentment addicionada als medis de cultiu que hi han de permetre el desenvolupament dels microorganismes? Dioxid de carboni (CO2)

-La composició química exacte d’un medi complex és perfectament coneguda. És fals perquè la sevacomposició química exacte es desconeix perquè son el producte de realizar infusions y extractes de materials naturals o complexes com per exemple digerits d’extracte de llevadura.

-De quina manera rutinària es controla cada dia el laboratori de microbiología, quins medis de cultiu han estat utilitzats? Cada laboratori ha de mantener una col•lecció de soques de control per controlar els medis decultiu, tincions i reactius. La frequencia de control es cada 15 dies. En controlar els medis de cultiu s’han d’incloure soques per controls de diferents característiques.

-Com s’anomena l’instrument que descriu qualsevol dels aspectos que cal conèixer en relació amb les operacions que cal realizar en un laboratori de microbiología alimentària, amb el funcionament dels instruments i en tot...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Medios de cultivo
  • Medios De Cultivo
  • Medios de cultivo
  • Medios De Cultivo
  • medios de cultivo
  • medios de cultivo
  • Medios de Cultivo
  • Medios De Cultivo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS