Memòria

Páginas: 9 (2031 palabras) Publicado: 9 de octubre de 2012
Preguntes sobre la memòria humana:
1) Què vol dir que la memòria no és una sinó un conjunt de processos molt diferents entre si? Posa exemples d’això.
Diem que la memòria és un conjunt de processos molt diferents entre si, ja que hi ha processos que permeten retenir i recuperar la informació de manera voluntària i d’altres que no, en què es fa de manera involuntària i inconscient. La memòriaimplica el paper de qualsevol procés voluntari o inconscient de retenir i recuperar informació.  Per retenir i recuperar, primer cal adquirir la informació. Això ens remet a la importància que té l'atenció en els processos de memòria. Si no prestem atenció a una informació, si no l'adquirim, difícilment la podrem retenir i després recuperar.
Per exemple: Quan llegim alguna cosa, recuperem de lamemòria (de manera inconscient i automàtica) grans quantitats d’informació: primerament, els sons que es corresponen amb els símbols gràfics que percebem, els combinem de manera que formin paraules i recuperem de la memòria el significat de cadascuna d’aquestes paraules i, també, recuperem les regles de sintaxi que ens permeten determinar les funcions d’aquests mots i, així, podem entendre lesoracions i, en global, el text. 
Un altre exemple podria ser el fet d’estudiar un segon tema de qualsevol assignatura en què cal tenir uns coneixements previs i recuperar-los. Així, per a poder dividir hem de recordar les regles que ens expliquen sobre la divisió (les hem escoltat i entès) i fent la divisió hem d’aplicar allò que sabem sobre les altres operacions aritmètiques. 
Aquesta capacitatinconscient de recuperar la informació que s’explica en els exemples (lectura d’un text o execució d’una divisió) fa referència a la memòria a llarg termini i, en concret, a la memòria processal. La memòria processal és la implicada en aquells coneixements que adquirim i recuperem de manera inconscient.
Un exemple de situació en què el procés d’adquisició sigui responsable de la no retenciód’informació seria no prestar atenció a una informació. La manca d'atenció, molt comuna en els nostres alumnes, és una de les causes de la no retenció de la informació. El procés d'adquisició està íntimament lligat amb el d'atenció.

2) Per què la memòria és una facultat generalitzada entre els éssers vius? Quina funció compleix aquesta facultat?
La memòria és una facultat generalitzada entreels éssers vius perquè possibilita l’adaptació al medi i la supervivència de tots nosaltres. Si no disposéssim d’informació sobre el nostre entorn i poguéssim recuperar-la, se’ns faria molt difícil actuar per a sobreviure. El nostre entorn (espai, temps, relacions socials, etc.) ens apareixeria sempre i en cada moment nou.
Per tant, la idea seria possibilitar l'adaptació al medi i lasupervivència de tots els éssers vius amb sistema nerviós. Sense la capacitat per adquirir, retenir i recuperar informació, el nostre entorn ens apareixeria contínuament nou i imprevisible, amb la qual cosa difícilment podríem modelar les nostres conductes i adaptar-les a les demandes de l'ambient.
Ara bé, vol dir això que una persona que pateix una amnèsia retrògrada o la que apareix en el documental (Elhombre con 7 segundos de memoria) no té la capacitat per adaptar-se al medi?
Podria ser que les connexions de la memòria operativa cap a la MLT estan afectades per la malaltia, així ell no pot emmagatzemar més informació, tot i que segurament la informació a partir dels estímuls li arriba a l'executiu central però al ser un sistema limitat no té capacitat per emmagatzemar i processar novesexperiències. 
I igualment d'aquesta manera no pot recórrer voluntàriament als records que ja tenia emmagatzemats a la MLT, és a dir, no pot activar els records de la memòria declarativa. Per tant, ell toca el piano, sap escriure, llegir, vestir-se, menjar, i sobtadament recorda a la seva dona d'una manera involuntària. És a dir la informació emmagatzemada a la memòria processal, la qual s'activa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • La Memoria
  • Memorias
  • Memorias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS