Microbiologia Determinación de clostrium sulfito reductores en agua

Páginas: 3 (587 palabras) Publicado: 13 de abril de 2013
INFORME 13.- DETERMINACIÓ DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTORES EN AIGUA

1. OBJECTIU
Determinar la cuantitat de clostridium sulfito reductores d’una aigua contaminada fent dilucions i recompte deUFC.

2. FONAMENT TEÒRIC
El gènere Clostridium està format per més de cent espècies amb limitada relació genètica i propietats bioquímiques diverses. Comprèn a bacils grampositius, anaerobis,esporulats. Són ubics podent ser trobats a terra i aigües residuals, així com també en la flora intestinal d'homes i animals. En la seva majoria són sapròfits, però els patògens poden causar greus malaltiescom gangrena gasosa, botulisme, tètanus, infeccions de pell i parts toves, colitis associada a antibiòtics i intoxicacions alimentàries. La capacitat per provocar malaltia està vinculada a lapossibilitat de sobreviure en condicions ambientals adverses mitjançant la formació d'espores, créixer ràpidament i produir toxines histolítiques, enterotoxines i neurotòxiques.
 
El mètode de recompte entub, és un altre mètode que permet la determinació del número de microorganismes viables presents en mostres d'aliments. Aquest mètode, és particularment útil per al recompte de microorganismesanaerobis, com ara els Clostridium sulfit reductors, sempre que s'utilitzi el medioadecuado i les correctes condicions d'incubació. Els medis de cultiu emprats per el recompte d'anaerobis (per exempleClostridium sulfit reductors), són el medi triptona Sulfit Neomicina AGAE (TSN Agar), o el medi Sulfit PolimixinaSulfadiacina Agar (SPS Agar).


3. MATERIALS I REACTIUS

MATERIALS
REACTIUS
8 tubsd’assaig
Medi SPS
Micropipetes 1mL
Ringer
gradella
Aigua riu Besós contaminada
Bany tèrmic
Vaselina esteril
Pipeta estèril 5 mL

Bany de aigua amb gel

Pipeta pasteur

Estufa 37ºC


4.PROCEDIMENT
-Cuatro tubos con agar SPS (estéril y fundido) SPS(medio para clostridium)
10 mL por tubo.
-Cuatro tubos más 1 vacío, los otros 3 con 9 mL de Ringer.
-Agua del río Besos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES TOTALES
  • Determinación del poder reductor de azúcares.
  • Determinación gravimétrica de azucares reductores
  • Determinación de azúcares reductores.
  • Determinación de azúcares reductores
  • Determinacion Azucares Reductores
  • Laboratorio De Microbiologia Determinación De Azucares Reductores Por Dns Tinción De Gram Determinación De...
  • Determinacion de azucares reductores

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS