Microbiologia

Páginas: 5 (1004 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2010
QÜESTIONARI DE MICROBIOLOGIA II

1.- A què es degut el gran èxit dels bacteris?
Sense els bacteris no seria possible la vida i el seu èxit radica en la seva versabilitat metabòlica a mes a mes de la seva gran capacitat de reproduccio. Algunes poden cambiar de matabolisme en funció dels nutrients que tinguin al seu abast. La seva gran adaptació al medi ja que els bacteris poden ser aerobis,aerobis facultatius i anaerobis.
2.- Formes bàsiques dels bacteris
Càpusla, pared cel.lular, mesosomes, membrana plasmàtica, ribosomes i flagel
3.- De quina cel.lula es tracta? Assenyala les diferents parts
4.- Funció i composició de la càpsula bacteriana.
La càpsula bacteriana serveix:
1.- Com a protecció del bacteri: defensa davant els antibiòtics i anticossos
2.-Com a magatzem d’aliments3.- lloc d’eliminació de substàncies de rebuig
4.- Augmenta la seva capacitat infecciosa
5.- Millora la seva adhesió a superficies.
6.- Protegir a l’organisme de deshidratació
La seva composició pot ser de polipètics i polisacàrits o ambdós

5. Analitza l’esquema i digues de què estructura cel.lular es tracta i assenyala les parts.
Es tracta d’una cel.lula procariota. Es un Gram+ i Gram-6.- A què es deguda la diferent colaració que prenen els bacteris quan es fa una tinció de Gram?
La pared cel.lular està formada de fins a 40 capes formades per peptidoglicans o mureina La del Gram+ és més gran que la del Gram- .Al tenyir 2 bacteris, un Gram+ i un Gram- , els 2 prenen col.loració. Amb una segona etapa de decoloració amb alcohol –cetona, el Gram- perd la col.loració degut a ladeshidratació de la membrana
7.- Què són els Mesosomes? Quin seria el seu equivalent en una cel.lula eucariota? Funcions d’aquestes estructures.
Els mesosomes son uns orgànuls especialitzats que augmenten la superficie de la membrana plasmàtica. Serveixen per dirigir al duplicació del cromosoma bacterìa. Contenen gran quantitat d’enzims per realitzar la respiració.
8.- Quins orgànuls citoplasmàticstrobem en un bacteri? Funcions
El mes importatn son els ribosomes que son mes petits i abundants que a la cel.lula eucariota. Serveixen de magatzem d’aliments i sintesis de proteines
9.- Com és i de què està format el cromosoma bacterià?
El cromosoma bacterià està format per l’ADNi proteïnes.
10.- Què són i quines funcions tenen: a) els plasmidis b) les fimbries c) els pilis
Plasmidi:petites quantitats de materiall genètic que es dupliquen independentment del cromosoma i confereixen la resistència contra els antibiotics.
Fimbries: Apèndic filiformes molt nombrosos i buits que envolten la cel.lula uniformement. Serveixen per adherir-se en algunes superficies
Pili: es relacionen amb la conjugació del material genètic.
11.- Tots els bacteris tenen flagels? De que estan formats?Quina es la seva funció?
No tots el bacteris tenen flagels. Estan formats de proteïnes, la flagelina.La seva funció és realitzar un moviment rotatori sobre si mateix i provoquen la producció d’anticossos.
13.- Que son les espores bacterianes?
Espores o endoespores son formes de resistència que davant de condicions ambientals adverses, son capaces de desenvolupar processos pels quals protegeixen elseu ADN i entren en periodes de metabolisme reduït (estat de lactència) fins que les condicions tornen a ser favorables i passen a estat vegetatiu.
També son un mitjà de locomoció i propagació, ja que al seu reduït pes per la deshidratació son transportades per l’aire a distàncies molt llargues.
14.- Que son els llevats, com es reprodueixen i els efectes sobre els aliments.
Son fongsverdaders, unicel.lulars, eucariotes amb reproduccio asexual (gemació) rarament sexualment (per espores)
Sobre els aliments poden provocar efectes perjudicials (alteracions) o beneficiosos (fermentacions)
15. Utilitats dels llevats a la I.A.
Els llevats son els mes utilitzats a la industria alimentaria. Funcionen com a catalitzadors de les reaccions que tenen lloc, millorant el proces per a l’aliment...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Microbiologia
  • Microbiologia
  • Microbiologia
  • Microbiologia
  • Microbiologia
  • Microbiologia
  • Microbiologia
  • Microbiologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS