Narrativa noucentista

Páginas: 6 (1422 palabras) Publicado: 4 de enero de 2014
La Narrativa:

Si algunes de les premisses que intentà implantar el noucentisme varen ésser la reforma de la cultura i la literatura catalana per a condedir-li prestigi a nivell europeu, així com la recerca d’unes arrels comunes entre els països mediterranis i els models clàssics; en certa manena, seguint aquest patró, en La ben plantada és com si la dona que es pren com a model fos laliteratura catalana personificada, la ideal per part dels noucentistes. En La ben plantada, Eugeni d’Ors atorga una sèrie de trets i condicions per les quals ha de passar o deu tenir tota dona catalana. Així doncs, l’autor català proposa un model de dona que no siga fàcil, més bé recatada i exempta de tota mena de romanticisme: “guardat’, guarda’t, admiració meva, d’empènyer-me a lirisme”. A bandad’aspectes relacionats amb l’actitud, recomanats per a una dona, també descriu fil per randa les proporcions físiques adients per a tota dona catalana, d’Ors ho executa amb gran precisió i sense oblidar-se d’aquestes nocions clàssiques, abans esmentades: “El tronc, doncs, generós i del tot hel·lènic…”.

Generalment, per a analitzar la prosa d’Eugeni d’Ors, hem de partir des de les idees bàsiques queconfiguren el noucentisme per parlar d’una escriptura lineal, sense que l’autor s’endinse massa en la psicologia de la dona, ja que tan sols s’hi acosta per moments d’una manera superficial i, a més a més, fugint del romanticisme i la recreació de l’autor. Els trets més lloables d’aquest estil literari tan conservador són la seva precisió per a descriure la dona i les situacions que es donen i,sobretot, la funció pedagògica en un primer terme i darrerament divulgativa de La ben plantada, atès que aquests escrits volen provocar un canvi en la societat catalana més que estimular el plaer amb la seva lectura. Pel que fa a la narrativa, durant el Noucentisme els autors no segueixen les propostes poètiques de Joan Maragall, més identificables amb el Romanticisme. Trenquen amb l’aportaciónaturalista i s’inicien en la creació de les antinovel·les, escriuen relats breus o les famoses gloses originades per Eugenid’Ors.

La novel·la és un gènere menor durant el Noucentisme, tot i que Narcís Oller i Joaquim Ruyra n’escriuen.La major producció en prosa es concentra en els contes i els relats breus. Com que són més ràpids de llegir,les idees que s’hi volen transmetre no queden tan disperses.El text és més curt i més accessible. Pel que fa a les arts escèniques, la producció teatral, en comparació amb el Modernisme, és molt minsa. Només Carles Soldevila i Millàs-Raurell escriuen algunes obres. La novel·la va ser un gènere menor durant aquest període. La major producció de prosa eren relats breus i contes ja que era una manera de transmetre les idees sense dispesar-les. La producció detreatre va ser molt minsa, només van ser Contes Soldevila i Millàs- Raurell qui n'escriugueren.. La glosa i l'article periodístic van servir con a vehicles d'expressió de les seves teories, sense manifests destacats. Els autors més importants del periode són Josep Carner i Eugeni d'ors. Es crea un català estàndar que pren com a referència el dialecte de BCN farcit de cultismes, de manera quemodernitza la llengua però sense oblidar les arrels gregues i llatines.


La ben plantada

Guarda't, guarda't admiració meva, d'empènyer-me a lirisme, quan em cal tractar de la figura de la Ben Plantada. Ni a comparances et donis ni els mots imprecisos i prestigiosos, apel.ladors fàcils a la suggestió fàcil, et sapiguen temptar. No cantis res, no exaltis res,no barregis res. Defineix, compta,amida. Poguessis dir com Stendhal, fooll no obstant de passió per l'eglésia de Sant Pere de Roma, en començar-ne la descripció:”Voici des détails exacts”.

Heus ací, doncs, detalls exactes. La Ben Plantada té un metre vuitanta-cinc centímetres d'lçària. De terra a la cintura, un metre vint-i-cinc; seixanta centímetres de cintura enlaire. Entorn d'aquesta inicial desproporció feliç s'agrupen en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • noucentismo
  • la narrativa
  • Narrativa
  • Que Es La Narrativa
  • Narrativa
  • Narrativa
  • narrativa
  • Narrativa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS