PAC1 teoria comunicacion UOC

Páginas: 2 (451 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
4-10-201415:50:43.038+02:00 - 1 -

AULA

16.011 Ta. comunicació aula 1

Pac1: El concepte de veritat
Inici:

Lliurament:

Solució:

Qualificació:

Dedicació:

22-09-14

06-10-1420-10-14

20-10-14

0%

Enunciat Pac1: El concepte de veritat
Enunciat de la pac1, titulada "El concepte de veritat". Extensió: 2-3 pàgines. Data
lliurament: dilluns, 6 d’octubre de 2014.Pel que fa al format de les pac’s, us recomano que la lliureu en format PDF, lletra
Arial 12 i espai 1,5. També és important aportar
al final del document el llistat de les fonts consultades(bibliografia, webs, productes
audiovisuals,...) i la seva correcta citació. Tanmateix, teniu llibertat absoluta. Allò
important no és el format sinó el contingut del vostre treball.


Primera part. Quès'entén per "efecte papallona" en el context dels mitjans? Feu una
llista d'exemples d'efectes papallona aplicats als mitjans de comunicació audiovisual i
comenteu-los breument. (mínim 3 - màxim 5).–

Segona part. Exercici sobre la veritat. Comenteu el fragment següent de la Metafísica
d'Aristòtil posant-lo en relació amb el que s'ha explicat en el Mòdul1:

"No és perquè pensem demanera certa que tu ets blanc, que tu ets blanc, sinó que perquè tu
ets blanc, dient que ho ets, direm la veritat". Aristòtil. Metafísica: la veritat i l'error (llibre IX,
capítol X).
 

Objectius icompetències
– Reflexionar sobre la fi de les certeses utilitzant la teoria del caos com a metàfora de la
societat de la informació.
– Demostrar que els mitjans de comunicació ens ofereixenmúltiples representacions
de la realitat i esbrinar què és aquesta.

4-10-201415:50:43.038+02:00 - 2 -

– Analitzar aquesta influència mitjançant les metàfores aplicades als mitjans de
comunicació:mirall o làmpada, filtre, finestra, intèrpret, fòrum, pantalla, etc.

Continguts i recursos
Mòdul 1, apartats:
• 2. La veritat a la societat de la informació
– 2.1. Què és el caos?
– 2.2. Teoria...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Teories de la Comunicació PAC1 UOC
  • historia de psicologia pac1 uoc
  • PAC1 Psicologia Social UOC
  • pac1 auditoria sociolaboral uoc
  • PAC1 PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES UOC
  • Uoc pac1 sistema politico español
  • PAC1 TEORIES DE LA COMUNICACIO Ad
  • teories e-learning PAC1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS