Practica Ph

Páginas: 3 (512 palabras) Publicado: 20 de enero de 2013
Centre de Documentació en Ciencies i Tecnologia

Estudi dels estomes
material per al professorat
Orientacions didàctiques
Temporització
20 minuts per a l’observació dels estomes
30 minuts pera l’estudi del seu funcionament
45 minuts per a la realització de rèpliques de la superfície foliar i el càlcul de la
densitat d’estomes (es pot suprimir o simplificar aquesta part o distribuir lafeina
per grups)
Alumnes als quals s'adreça l’experiència
Alumnes de batxillerat
Orientacions metodològiques
Una possibilitat per incloure la realització de rèpliques de la superfície foliar (enuna única sessió de pràctiques serà pràcticament impossible) podria ser que el
professor o professora, només començar la classe, estengui una capa de laca
d’ungles sobre la superfície de diferentsfulles. Al final de la classe, serà molt ràpid
fer l’observació i, fer fotografies, que es podran intercanviar posteriorment entre els
alumnes per tal de fer els càlculs corresponents.
Es potcompletar l’estudi de les adaptacions dels vegetals als diferents ambients
amb l’observació de preparacions microscòpiques de diferents espècies.
Orientacions tècniques
Cada estoma està format per duescèl·lules
espècialitzades,
denominades cèl·lules oclusives. Les cèl·lules
oclusives es diferencien de les cèl·lules epitelials per
la seva forma característica (tenen forma de ronyó),
per quèpresenten cloroplasts i per què tenen les
regions internes de les seves parets cel·lulars (les
que estan en contacte amb l’obertura estomàtica)
més gruixudes i menys elàstiques que la resta.
L’oberturai el tancament dels estomes té lloc com a
conseqüència dels canvis de turgència de les
cèl·lules oclusives. L’obertura estomàtica depèn
bàsicament de la
distància que hi ha entre els margesinterns de les
dues cèl·lules oclusives. Quan les cèl·lules
augmenten la seva turgència a causa de l’entrada
d’aigua per un procés osmòtic, les zones de les
parets cel·lulars primes s’estenen més...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practica ph
  • ph practica
  • Practica ph
  • Practica pH
  • Practica De Ph
  • Practico pH
  • Practica Del Ph
  • Practica ph

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS