primer mon

Páginas: 6 (1495 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2014
PRIMER MÓN
L’EXPERTA OPINA
ANNA BELLÉS RIGOL
“El reflex de la nostra societat ens porta a un món malgastador
on només importen els diners”.
En el món en el que vivim, les persones ens caracteritzem per voler
tenir-ho tot. No ens conformem amb els mínims, sempre intentem
aconseguir el que no estar el nostre abast. No pensem ens els
altres, en els que potser ho passen molt pitjor.Sincerament he de
dir que estem vivint en una bombolla on no ens adonem del que
passa a l’exterior i on hi predomina l’egoisme.

QUÈ ÉS EL PRIMER
MÓN?
El Primer Món està format
per tots aquells països
que han aconseguit un
gran desenvolupament
humà, industrial i
tecnològic. És a dir, són
tots els que gaudeixen
dels millors privilegis de la
vida: una bona distribució
de la riquesa, unasanitat,
una esperança de vida
alta, la millor qualitat dels
serveis...
Alguns d’aquests països
són: Nova York (EUA),
Paris (França), Londres
(Regne Unit), Moscou
(Rússia) o Tòquio (Japó).

QUÈ SIGNIFICAVA I
QUÈ SIGNIFICA AVUI
EN DIA LA PARAULA
PRIMER MÓN?
Aquesta paraula es va
començar a utilitzar
després de la Segona
Guerra Mundial quan el
món es va dividir en dos
grans blocs: elbloc
Occidental i el bloc
Oriental.
En l’actualitat, Primer
Món s’associa als països
que tenen les economies
més avançades, una gran
influència mundial, una
alts estàndards de vida i
els millors avenços
tecnològics.

Normalment, la majoria
de les industries es
troben en els països del
primer món, però per
augmentar la
competitivitat i obtenir
més beneficis, algunes
empresestraslladen la
seva fàbrica a països
subdesenvolupats o en
vies de desenvolupament
on la mà d’obra és més
barata. Moltes vegades,
la seu central de
l’empresa es queda al
país on estava.

Primer món és
sinònim de país
desenvolupat

FOUR TEAM 5

Primer Món

PIRÀMIDE DE
POBLACIÓ D’UN PAÍS
DEL PRIMER MÓN
Una piràmide de població
és el recurs gràfic per
representar l’estructura
d’unapoblació per sexe i
edat.
La imatge que hi ha a
continuació és d’una
piràmide de població feta
a Espanya durant el
gener del 2010. Aquesta,
té forma de barril (pertany
a un país desenvolupat o
en vies de
desenvolupament), una
base estreta (significa
que hi ha una natalitat
baixa i poca població
jove), un vèrtex més
ample que el d’una
piràmide en forma de
pagoda (vol dir quel’esperança de vida és
bastant alta, que hi ha
menys mortalitat i que la
població està envellida).

CARACTERÍSTIQUES
D’UN PAÍS DEL PRIMER
MÓN
-La globalització és un
fenomen important
alimentat pel poder del
Primer Món. Exemple: la
Unió Europea, que ha
portat molta cooperació i
integració a la regió.
-Les relacions intermundials caracteritzades
pel moviment de les perFOUR TEAM 6

Lapiràmide de població també ens diu com és la població
actual en un lloc, ens permet imaginar-ne el seu futur
immediat i ens convida a investigar-ne sobre el seu passat.

sones i de la informació. I
la majoria d’innovacions
originades a l’Europa
Occidental i als Estats
Units que esdevenen
innovacions a escala
mundial.
-El nivell avançat de
sanitat i medecines: Les
morts per malaltiesrelacionades amb l’aigua
ja són gairebé inexistents,
i d’altres com la malària o
la tuberculosis que poden

causar la mort en països
subdesenvolupats, ja es
poden tractar. També
està progressant la
informació obtinguda i els
avenços en aquest camp.
-Els desenvolupaments
tecnològics i informàtics
que han creat uns alts
estàndards de vida per
altres països que han
sigut difosos per mitjàdels anuncis de televisió i
del turisme.

RELIGIONS
MAJORITÀRIES
Les religions de les
cultures i civilitzacions
presenten una geografia i
unes fronteres clares. A
causa dels processos
històrics dels últims dos
segles, de la globalització
i del fenomen migratori
mundial la majoria dels
estats presenten una
varietat multicultural i
multireligiosa en la seva
demografia i amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PRIMER RESUMEN EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACION DEL MONO HOMBRE
  • Mone
  • Mono
  • mono
  • Mono
  • mono
  • Mono
  • Los Monos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS