Principis De La Seguretat Social

Páginas: 4 (780 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2012
PRINCIPIS SEGURETAT SOCIAL

Els PRINCIPIS són els fonaments que sostenen i conformen una organització, una institució, un ideal, sense els quals perdria identitat i raó de ser. Són la base d'unsistema de seguretat social.
En termes generals, els principis fonamentals en seguretat social, de més reconeixement en l'àmbit internacional, són els següents:
• Solidaritat
• Universalitat
•Participació
• Igualtat
Hi ha altres caràcters que si bé per a alguns països, institucions o autors són principis de seguretat social, no és unànime la seva condició per a tots ells, a diferència delsenunciats anteriorment.
• Suficiència o integritat
• Obligatorietat
• Unitat
• Equitat

Principlas:
1. SOLIDARITAT
Aquest principi és essencial al moment de determinar si estem davant d'unsistema de seguretat social o davant de qualsevol altre sistema que cobreixi o atengui les contingències de seguretat social, però que no és un sistema de seguretat social, sinó d'assegurança privada.
Elprincipi de solidaritat es defineix pel que fa cadascú aporta al sistema de seguretat social segons la seva capacitat contributiva i rep prestacions d'acord a les seves necessitats, la qual cosaconstitueix una eina indispensable a efectes de complir amb l'objectiu essencial de la seguretat social: la redistribució de la riquesa amb justícia social. La solidaritat implica la del sa amb el malalt,la del jove amb l'ancià (intergeneracional o horitzontal), però també entre les persones de diferents ingressos, dels que més tenen als que menys tenen (intergeneracional o vertical), fins i totsolidaritat geogràfica entre regions amb més recursos i altres més pobres.

2. UNIVERSALITAT
En les seves dues vessants: la objectiva, és a dir que la seguretat social ha de cobrir totes lescontingències (riscos) a les que està exposat l'home que viu en societat, i la subjectiva, és a dir, que totes les persones han d'estar emparades per la seguretat social, principi que deriva de la seva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Seguretat Social
  • seguretat social
  • Seguretat Social càlcul IT
  • Dret seguretat social
  • Normes Seguretat
  • Principis de l'entrenament
  • Seguretat Laboratori
  • practica dret del treball i la seguretat social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS