Projecte Final

Páginas: 77 (19134 palabras) Publicado: 6 de octubre de 2015
Projecte d’atenció a
la infància

Inka Navarro Sancho
Blanca Troncho Fresquet
Rocio Sánchez Cifre
Sara Rubio Jaime
Leticia Roger Mundo
2n Educació Infantil
Curs 2012-2013

Granja Natura “Lo Gaspatxer”

2013

1. Índex
1.

Introducció ...........................................................................................................................5

2.

Anàlisis de l’entorn...............................................................................................................6
2. 1.

Descripció de l’entorn ..................................................................................................6Aspectes urbanístics .....................................................................................................6Aspectes demogràfics...................................................................................................7Aspectes socioeconòmics .............................................................................................9Aspectes culturals i educatius ....................................................................................12Infraestructures, recursos i equipaments...................................................................13

2. 2.

Informe diagnòstic......................................................................................................14Necessitats i demanda social ......................................................................................14Selecció de les necessitats a les que donem resposta................................................17

2. 3.

Matriu d’anàlisis DAFO ...............................................................................................17

2. 4.

Fonts d’informació .....................................................................................................19

3.

Descripció del projecte. Naturalesa....................................................................................223.1.

Naturalesa del projecte ..............................................................................................23

3.2.

Descripció del projecte ...............................................................................................23

3.3.

Destinataris del projecte ............................................................................................23

3.4.

Ubicació delprojecte ..................................................................................................24

3.5.

Responsables del projecte ..........................................................................................24

4.

Justificació ..........................................................................................................................25
4.1.

Marc teòric.................................................................................................................25Com aprenen els nens i nenes en la primera infància ................................................25Característiques dels nens en la primera infància ...................................................... 26

Inka Navarro, Blanca Troncho, Rocio Sánchez, Sara Rubio iLeticia Roger

2

Granja Natura “Lo Gaspatxer”

2013El joc com activitat placentera que afavoreix l’aprenentage i el desenvolupament. ..27Educació no formal .....................................................................................................27Educació ambiental ....................................................................................................27

Sostenibilitat...............................................................................................................28

4.2.

Marc normatiu ...........................................................................................................29

4.3.

Estat de l’art ...............................................................................................................30

4.4....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Rojecte Final De Master (Projecte)
  • PROJECT CHARTER API FINAL VERSION
  • Final project
  • Projecte final
  • Final project knowledge management
  • final project estadistica 1
  • Project Management Trabajo Final
  • character ed final project

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS