Qüestions sobre Geodinámica de la Terra

Páginas: 2 (398 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2015
LA TERRA
QÜESTIONARI
1. Quant de temps fa que es va formar el planeta Terra? Com es va formar?
L'origen de la matèria del sistema solar a 4567200000 Fa ± 60 milions d'anys, i fa uns 4540000000anys (error del voltant de l'1%), la Terra i altres planetes del sistema solar es van iniciar en la nebulosa solar - el sol formant gas i pols sobrant de la formació de en forma de disc - dins de laformació. A través del procés d'acreció, la Terra després de 1-2 milions d'anys, han format generalment per complet. Des de l'estat fos inicial, la capa externa de l'escorça de la Terra es refredisolidificar en un sòlid, l'aigua va començar a acumular-se en l'atmosfera.

2. Quin és el radi de la Terra? Fins a quants km de profunditat es possible fer una perforació aproximadament? És possibleestudiar material provinent de majors profunditats?
El radi mitjana és 6.372,797 km.
3. Per conèixer l’interior de la Terra, l’estudi de les ones sísmiques és molt útil. En quins altres tipusd’activitats és d’interès l’estudi de les ones sísmiques?
4. De quina forma es va descobrir el mantell?
5. Per què les ones sísmiques segueixen trajectòries corbes quan travessen l’interior de la Terra i nolínies rectes?
6. Com podem saber que el nucli extern és fluid?
7. Quins tipus d’escorça hi ha? En què es diferencien?
8. Quines característiques té la part superior del mantell?
Quin nom rep?
Quinescaracterístiques té l’astenosfera que queda just per sota?
9. Què és la litosfera? Quines característiques té? Com es diu el moviment de les plaques que la conformen?
10. Representa el diagramageotèrmic i en el mateix gràfic representa la temperatura de fusió dels materials en augmentar la pressió per la profunditat. Explica el per què dels estats físics de les diferents capes de la terra.11. Explica com la calor interna del planeta fa possible el moviment de les plaques litosfèriques.
12. Representa el camp magnètic de la Terra. Per què té aquesta forma asimètrica?
13. Per què és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuestiones Sobre Geodinamica De La Tierra
  • terros sobre natural
  • Qüestions sobre la naranja mecànica (valencià)
  • Geodinamica
  • Geodinamica
  • Qüestions sobre l'Univers
  • geodinamica
  • ensayo sobre el terro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS