Reconeixement d’hidrats de carboni (anàlisi qualitativa)

Páginas: 3 (574 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2011
Reconeixement d’hidrats de carboni (Anàlisi qualitativa)

Introducció

L’anàlisi quantitativa només posa de manifest si a una solució hi ha sucres, però no n’indica la quantitat, és a dir, laseva concentració. Generalment les proves analítiques es basen en l’obtenció de compostos que s’acoloreixen quan determinats sucres reaccionen amb determinats reactius, cadascun dels quals revela unapropietat característica dels hidrats de carboni, com, per exemple, si són reductors, o tenen grups cetònics, o són polisacàrids,..

Objectiu

Reconeixement d’hidrats de carboni en la glucosa i lalactosa a partir dels reactius de Felhing A i Felhing B

Marc teòric

Concepte de glúcids

Els glúcids són biomolècules formades bàsicament per carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O), en unaproporció semblant a CnH2nOn.. També són els anomenats hidrats de carboni per la proporció entre els àtoms (CH2O)n. Aquest nom no és gaire apropiat ja que no es tracta d’àtoms hidratats, és a dir,enllaçats a molècules d’aigua, sinó d’àtoms de carboni units a grups alcohòlics (-OH), també anomenats radicals hidroxil, i a radicals hidrogen (-H).

Reacció de Fehling

Característica dels sucresreductors, alguns monosacàrids, com ara la glucosa i la galactosa, i alguns disacàrids, com ara la lactosa i la maltosa, tenen capacitat reductora gràcies a la presència del grup aldehid a la seva molècula.Aquesta poder reductor es pot posar de manifest per diferents mètodes; l’un consisteix a posar el sucre reductor en una solució de sals de coure, que dóna lloc a una reacció redox on el grupaldehid del sucre s’oxida a grup àcid i l’ió cúpric (Cu2+) es redueix a ió curpós (Cu+), que forma un precipitat d’òxid curpós (Cu2O) de color vermell totxana característic.

El reactiu utilitzat a lareacció es diu licor de Fehling, i comsisteix en una mescla de dos reactius: el Fehling A (sulfat cúpric), de color balu, i el Fehling B (tartrat sòdic-potàssic), incolor.

Material

-Gradeta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Carbonier
  • Seguros Qualitas
  • analisi
  • Analisi
  • Analisi
  • analisi
  • analisi
  • analisi

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS