Regueifas

Páginas: 3 (636 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2013
TRABALLO DE INVESTIGACIÓN

“AS REGUEIFAS NA ACTUALIDADE”

Pequeno estudo e reflexión a cerca desta tradición que case se chegou a
extinguir.MARCO TEÓRICO

Aínda considerando estetraballo como unha pequena investigación acerca deste tan
pequeño e tan profundo tema, podemos percibir grandes diferenzas antre as opinións de
diferentes estudos xa realizados anteriormente sobre estamateria e que se teñen en
conta para levar a cabo este traballo e que incidiron directamente nel. Podemos ver
claramente posicións nas que ten moito valor o correctismo e a importancia formal
comatexto para ser interpretado, e en cambio outras o que máis valoran e a
repentización e a habilidade de resposta retórica sin desviarse do tema do que se está a
falar, e deixando un pouco atrás osilabismo e a importancia da utilización de termos
correctos.

Por outra banda poden observar, que os puntos de vista sobre a materia poden ser
diversos, antre os cales se poden ver afectados xa polapropia xeografía, dado que
tradición e luso-galaica pero en cada zona enfocouse según se foi transmitindo e
interpretando co paso dos anos.

Ten similitues ata co menos imaxinable. Fálese porexemplo do Rap, posto que a
improvisación é unha habilidade que ten que primar o igual que nunha disputa
regueifeira, pero no caso da regueifa cun ámbito moito máis tradicional. Cabe destacar
que hoxeen día a utilización da regueifa e a narrativa transladaronse por completo de
ámbitos a diferenza do século XIX, que so se empregaba nos casamentos e como un
“ritual” luso-galaico mantendo unhadisputa a modo de narrativa antre as familias dos
noivos, e a pesar de non haber un gañador, quedaba mellor visto o que mellor se
defendía. Tratábano como unha simple actividade e sin ter en conta asdiferenzas reais
coas que si se atopaban no día a día de cada un dos intérpretes denominados
“regueifeiros”

Pode ser que o que está sendo un pequeño traballo de investigación algún día se...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS