Resum filosofia 1er batxillerat

Páginas: 29 (7215 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2011
Filosofia

L’origen de la filosofia
La paraula filosofia prové del grec i significa literalment “ amic o amant (filos) de la saviesa (sofia)”. Etimològicament, la filosofia consisteix en el desig de conèixer. Tanmateix, quan parlem de filosofia parlem d’una manera peculiar de saber: allò que és racional, sistemàtic i crític.
És tradicional situar el naixement de la filosofia en unescoordenades d’espai i temps molt concretes: Jònia (colònia grega a l’Àsia Menor), segle VI a.C. En aquest moment i indret, l’ésser humà observa el que l’envolta, meravellat i estranyat, però per primera vegada convençut de l’existència d’una explicació racional capaç de desvetllar l’ordre i el sentit ocult de tot això. En aquest moment podem parlar d’aparició de la filosofia.
El coneixement mitològicEls mites constitueixen un dels primers intents de l’ésser humà de fer-se càrrec del món que l’envolta: explicar i dominar la natura i, també, comprendre qui és ell mateix.
Trets que comparteixen els mites:
- Recorren a personatges llegendaris, com, per exemple, déus i herois de l’Olimp. En el mite, les forces de la natura estan personificades i divinitzades (antropomorfisme).
- Són relatsimaginatius o fantàstics. Les seves explicacions no són racionals, ja que no es justifiquen ni es demostren.
- L’autor del mite és sempre desconegut i col·lectiu, al contrari del que passa en les teories científiques o filosòfiques.
- Tenen un caràcter tradicional i acrític. Com que els mites són anònims i, a més, normalment no estan escrits, es transmeten de pares a fills.

El pas del miteal logos
La filosofia sorgeix com un tipus de coneixement diferent i oposat al mitològic, al voltant del segle VI a.C., amb els pensadors de * l’escola de Milet.
Amb aquesta expressió ( el pas del mite al logos) es fa referència al fet d’abandonar gradualment el mite i substituir-lo pel logos (raó). Per tant, representa l’aparició del pensament racional i reflexiu, que ocupa ellloc de les tradicions explicacions mítiques acceptades acríticament. El logos es basa en l’observació de la realitat i de la reflexió racional.
- Diferències principals entre mite i logos:
Mite:
Tipus d’explicació:
Imaginativa i fantàstica, basada en les vicissituds de déus i herois i tradicional.
Concepció del món:
Caòtic i arbitrari, ja que no està sotmès a cap llei fixa.
Logos:Tipus d’explicació:
Racional, basada en causes naturals, extretes de l’experiència i l’observació i crítica.
Concepció del món:
Ordre permanent en el món, atès que està regit per lleis fixes i estables.

* L’escola de Milet no és una escola en el sentit estricte de la paraula, sinó un grup de tres filòsofs que van viure en Jònia, fundada pels grecs. Aquesta escola està formada per Tales, elseu deixeble Anaximandre i el deixeble d’ Anaximandre, Anaxímenes. Són considerats els primers filòsofs. El seu pensament , a més de basar-se en l’experiència i l’observació, és filosòfic pel vessant racional i crític.
Què és la filosofia?
La filosofia és el resultat d’una activitat, i hi ha diverses maneres de dur a terme aquesta peculiar activitat humana que és la recerca del saber(filo-sofia). Té un caràcter racional, sistemàtic i crític:
- Racional, perquè es basa en argumentacions lògiques i, en menor mesura, en observacions de l’experiència. La filosofia intenta descobrir el perquè de les coses, i per a fer-ho es basa en demostracions i reflexions lògiques.
- Sistemàtic, ja que exigeix que totes les afirmacions estiguin relacionades i jerarquitzades. En filosofia, elsconeixements estan ordenats i, dins del sistema que formen, no s’ admeten incoherències.
- Crític, ja que no admet res sense un examen racional previ i postula que qualsevol coneixement ha de ser revisat i rebutjat, si es troben per a fer-ho.
Filosofia i ciència
Durant molts segles, no hi va haver distinció entre l’activitat filosòfica i la científica, ja que en tots dos casos:
- Són sabers...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Filosofia 1Er Batxillerat
  • Filosofia De Batxillerat
  • Resum filosofia 2n batxillerat
  • Pràctiques de Biologia
  • resumen del 1er cápitulo de el libro de ciencia, su método y su filosofia
  • RESUMEN FILOSOFIA SEGUNDO PARCIAL 1ER ANO UCC
  • Filosofia de 2n de Batxillerat
  • Vocabulari Filosofia 1R Batxillerat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS