resum tema 8

Páginas: 6 (1470 palabras) Publicado: 12 de noviembre de 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Una nova cultura catalanista
Els inicis del catalanisme polític
El catalanisme conservador
La maduració del catalanisme polític: la Lliga Regionalista
Nacionalismes i regionalismes a l’Estat espanyol

Alexandre de Riquer

Catalanisme
Catalanisme
Conjunt de doctrines i moviments socials i polítics, nascuts en el segle
XIX, que afirmen l’existència a Catalunyad’una personalitat pròpia,
diferent de la resta de l’Estat i que reclamen el seu reconeixement.
Primer l’enfortiment d’aquesta consciència va portar a reclamar un cert autogovern
Més tard, al segle XX es produirà un enfrontament amb el poder central
CONTEXT CULTURAL
CONTEXT CULTURAL
Romanticisme: subjectivisme, individualisme,
redescobriment Edat Mitjana
CONTEXT POLÍTIC EUROPEU
CONTEXT POLÍTICEUROPEU
Davallada dels grans imperis i afermament del
principi del dret dels pobles a decidir el seu
propi govern
CONTEXT ESPANYOL
CONTEXT ESPANYOL

Delacroix

- la industrialització de Catalunya va marcar unes grans diferències econòmiques i
socials amb l’Espanya agrària
- la implantació del liberalisme va significar una centralització política i cultural

1
refús

1. Una novacultura catalanista
1. Una nova cultura catalanista
Es produeix una recuperació de la llengua i dels senyals d’identitat catalans
Ofegada des del

La Renaixença

Decret de Nova Planta (1716)
i pel centralisme polític i cultural

Moviment cultural

Romanticisme

Renaixement del català
Sentiment d’identitat col·lectiva

Proper al liberalisme

Arrels del passat nacional
Folklore,llengua
Llibertat nacional del poble

Oda a la Pàtria de Carles Aribau
(1833, identifica poble, llengua i
pàtria)

Jocs florals, 1859

A travésB.C. Aribau
de

Feien servir un
català arcaic

2

J. Rubió i Ors

Els Jocs Florals, el dia 23 de maig de 1868 a la Sala del Consell de Cent.
Imatge apareguda a El Museo Universal.

1. Una nova cultura catalanista
1. Una nova culturacatalanista
Acceptació social del català
Àngel Guimerà (teatre)
Jacint Verdaguer (poesia)
Recerca de les arrels de la identitat
catalana
Historiadors,
Juristes, filòlegs,

Àngel Guimerà

Jacint Verdaguer

folkloristes

La Renaixença popular
A partir de la 2ª
meitat del XIX

Cant coral

Ús del català entre les classes populars
Utilització del català “que es parla”
feien servirun
català popular
Josep Anselm Clavé (republicà)
La Fraternidad (1850), en català
Orfeó català (1891)

Teatre i premsa

Serafí Pitarra (obres populars, crítica a la
burgesia, republicà, anticlerical)
(Teatre)

3

Satírica, humorista, crítica
(Campana de Gràcia, L’Esquella
de la Torratxa)
Premsa diària Diari català (Valentí
Almirall)

La Renaixença
literària i cultural

LaRenaixença
popular

Recuperació de l'ús públic de la llengua catalana i dels senyals d’identitat
entre la burgesia i les classes populars
En la formació i èxit de la Renaixença van confluir diversos factors:
• Ser l’expressió cultural d’una evolució diferenciada de la resta d’Espanya (industrialització i burgesia forta)
• Reacció contra el fort centralisme cultural i polític
• Influènciadel romanticisme europeu

Mossen Cinto

4

2.- Els inicis del catalanisme polític
2.- Els inicis del catalanisme polític
ANTECEDENTS: durant el
regnat d’Isabel II i el Sexenni

Es va constituir durant la 1a fase de la Restauració

les primeres reivindicacions: carlisme i federalisme
Consistien en

Manifestacions anticentralistes
rurals

Carlisme (furs,lleis tradicionals,antiliberals)

urbanes

Republicanisme federal

Evoluciona al
catalanisme conservador

Pi y Margall: concebia l’estat fruit d’una sèrie de pactes: Espanya hauria
de ser el resultat d’una federació voluntària dels diferents pobles i regions
Valentí Almirall va ser un dirigent federal fins el 1881 quan va trencar
amb Pi y Margall

5

Valentí Almirall

2.- Els inicis del catalanisme...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • TEMA 8 RESUMEN
  • tema 8 ECONOMIA (resumen)
  • Resumen Tema 8
  • RESUMEN TEMA 8
  • Resumen tema 8 música 2eso
  • Resumen religión tema 8 sm
  • Resumen de el libro de filosofia de la editorial bruño del tema 8
  • Resumen literatura tema 8 1 paeg

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS