Resumen tema 8 música 2eso

Páginas: 5 (1053 palabras) Publicado: 1 de mayo de 2014
Melodía es quan els sons es produeixen un rere altre.
En aquest tema veurem com es poden escoltar sons simultani. Mai no sol escoltar-se una melodía sola. La música sona quasi sempre amb algún tipus d’acompanyament.
Acord: Es a dir es el so simultani de diverses notes produit en un instrument..
Quan diverses cordes d’una guitarra o tecles d’un teclat sonen alhora.

Harmonia: La técnicaque agrupa els sons de diferents instruments que sonen al mateix temps s’anomena
Quan els acords es consegueixen de diferents instruments que toquen alhora o simultàneament.

Tipus d’acords:
Consonància Quan els acords originen un so que sona bé. Eixos acords s’anomenen consonants .
Els acord consonants están formats per intervals de 3ª, 5ª, o 6ª.
Dissonancia Quan els acords sonenestridents o estranys. (poca música sona dissonant).
Exemple d’una obra dissonant es Una broma musical de Mozart.Volia sorprende als oÏdors del segle XVIII per`0 no estaven acostumbrats a eie tipus d’acords.
Musica dissonant actual: jazz, les avantguardes,la música moderna i la música del cinema i nosaltres si estem aconstumbrats a eixos sons.
Els graus més importants d’una escala són;
Elprimer so (tónica) el quart (subdominant) i el cinqué (dominant)
Per acompañar una melodía s’usaran sobretot els acords que parteixen d’aquests graus.

Instruments harmònics: Poden produir sons simultanis com el piano, gutarra, orgue, arpa
Instruments Melòdics: emeten un so rere altre com la flauta, l’oboe, la trompa, clarinet
Kumbaya es una canço popular que te el seu orige en la población negraque va ser duta a America com esclaus.3.- RECONEIXER TEXTURES
- Textura es la malla o teixit que configuren les veus o instruments d’una obra musical.
Tipus de textures:
-Monodia s’escolta una sola veu (exemple el cant gregorià)

- Homofonia Totes les veus van juntes, ni s’avancen ni s’endarrereixen.( eixemple la coral)

- Polifonia o contrapunt les veus són independents i esmouen lliurement. (Canon ,
Fuga)
- Melodia acompanyada Prioritza la melodía per damunt d’altres veus o instruments. ( canço)

( La mayoría de la música popular actual es així. Els grups de Pop solen cantar melodía acompanyada)
CANTAR i BALLAR AMB OSTINATI
El obstinato i el bordó son altres tipus de textura.
L’ostinato Es un patró melòdic i ritmic que es repeteix al llarg d’una peçamusical; és un procediment recurrent en la técnica del contrapunt.
Bordó Consisteix en una nota musical llarga i mantinguda, generalment greu, sobre la qual s’estructura la melodía o el conjunt de veus d’una composició o cançó.
L’ostinato i el bordo son acompañaments musicals que s’utilitzen molt en peces compostes per a dansa i aixi els ballarins poden segui el ritme.
Anu Kuni, es una cançobressol dels iroquesos, un poble d’america septretional, ara s’utilitza en música de dels campaments.
La majoría de les cançons que escoltem presenten una melodía acompanyada pero solen tindre un baix o ritme ostinato.
Perquè la música és diferent en cada cultura o país?
Els instruments són diferents
Les escales també son diferents
Els ritmes són singulars de cada país.
Cada cultura otorgaimportancia a determinats elements:
La música africana destaca per la força i el ritme
L’asiàtica per la m Elodia i sentiments
L’europea és més heterogénea
LA MÚSICA D’OCEANÍA

El ball es molt important en la cultura d’oceania, tant com la música i els seus instruments com el didjeridu o creen ritmes entrexocant els bumerangs.
El Didjeridú es un instrument de vent fet amb una branca buidad’eucaliptus. Es poden fer ritmes i timbres diferents per a companyar un cantant.
L’utilitzen els aborígens del nord d’Austràlia
ja apareix en pintures rupestres.
Aquest nom el va rebre dels colons anglesos , tambe rep el nom de yidaki, ebolo o maluk,
es fácil de tocar no necesita saber llenguatge musical
Produeix un to amb gran varietats de harmonies.
A Nova Guinea hi han molts tipus...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • resum tema 8
  • TEMA 8 RESUMEN
  • tema 8 ECONOMIA (resumen)
  • RESUMEN TEMA 8
  • Resumen Tema 8
  • Resumen religión tema 8 sm
  • Resumen de el libro de filosofia de la editorial bruño del tema 8
  • Resumen literatura tema 8 1 paeg

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS