Teixits

Páginas: 4 (877 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
TEIXIT EPITELIAL Grup de cèl•lules que formen una capa contínua, cobreixen les superfícies externes de tot el cos. Poden secretat substàncies. No tenen vasos sanguinis, es nodreixen dels teixitsconnectius adjacents. Funció: Protectora, Absorbent i Secrecció-excrecció. Tipus:
 Teixits epitelials simples
• Epiteli pla simple
• Epiteli cúbic simple
• Epiteli cilíndric simple
• Epitelicilíndric simple amb cilis
• Epiteli cilíndric pseudoestratificat amb cilis
Amb cèl•lules caliciformes ( glàndules unicel•lulars que secreten moc lubricant i protector sobre les superfícies descobertesdels teixits)
 Teixits epitelials estratificats
Epiteli pla estratificat (queratinitzat)
Epiteli pla estratificat (no queratinitzat)
Epiteli cúbic estratificat
Epiteli de transició

 Teixitsglandulars
Cèl•lules epitelials que durant el desenvolupament prenatal envaeixen el teixit connectiu subjacent, per formar cúmuls secretors glàndules exocrines (comunicació amb superfície en forma deconducte) Sistema tegumentari: sebàcies, sudorípares, mamàries. Aparell digestiu: salivals, pàncrees.
TEIXIT CONNECTIU O CONJUNTIU
Grup heterogeni de teixits orgànics és el més abundant i àmpliamentdistribuït.
Funció: Rebliment sosteniment, transport, emmagatzematge, defensa i reparació.
Composició:
 Cèl•lules fixes:
• Fibroblasts: cèl•lules principals teixit conjuntiu de formafusiforme i capacitat de convertir-se en altres tipus de cèl•lules. Funció: Formació de fibres i substància fonamental.
• Adipòcits: Cèl•lules especialitzades en l’emmagatzematge del greix.

 Cèl•lulesmòbils:
• Leucòcits: procedents de la sang. Són freqüents els neutròfils, eosinòfils i limfòcits. Funció: Defensa
• Macròfags: Origen en els monòcits de la sang. Funció: fagocitosi.
• Mastòcits:abundants a l’epiteli gastrointestinal i voltant vasos. Funció: processos d’inflamació i paper central de les al•lèrgies.
• Plasmòcits: Maduració de limfòcits B. Funció: producció anticossos.

...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Els Teixits
  • Clasificació Teixits
  • teixits connectius
  • ELS TEIXITS
  • Teixits
  • Teixits
  • Els teixits dentaris
  • Els Teixits

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS