Tres Sistemas Politicos Del Siglo 19. Selectividad Galicia

Páginas: 4 (983 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2012
Tema: sistemas políticos do século XIX (recuperación 1ª avaliación)

[PRESENTACIÓN] Na España do século XIX produciuse o tránsito do sistema político absolutista ao sistema liberal. O proceso deimplantación do liberalismo estivo cheo de dificultades, avances e retrocesos, agudizados pola propia división interna dos liberais en moderados, progresistas e demócratas, o que non impedirá coliberalismo se impoña de xeito permanente. Fernando VII (1814-33) será o xenuino representante do absolutismo, mentres que o liberalismo estará ligado ao reinado da súa filla Isabel II (1833-68) e á cabezados principais partidos liberais atoparemos a personalidades formadas no ámbito militar entre as que destacan Espartero, Narváez, O’Donnell, Serrano y Prim. [DESENVOLVEMENTO] [DOCUMENTO 1] O reinado deFernando VII (1814-33) vai eliminar o liberalismo xa desde o momento do seu regreso cando, alentado por determinados sectores suprima toda a obra das Cortes de Cádiz. Neste contexto situamos ocoñecido como Manifesto dos persas (1814), mediante o que un grupo de deputados das Cortes ordinarias demanda do rei o retorno as antigas leis. Dito reinado será escenario do contínuo enfrontamento entre ospartidarios do absolutismo e do liberalismo. Os liberais organízaránse no exilio e en sociedades secretas e tentarán tomar o poder mediante pronunciamentos, a maioría fracasados e duramentereprimidos. Só o éxito da sublevación de Riego en 1820 permitirá aos liberais poñer en práctica as súas ideas durante o chamado Trienio liberal (1820-23), período no cal os liberais vanse ir agrupando en doussectores que máis tarde van denominarse moderados e progresistas. O absolutismo, como sistema de organización político-social propia do Antigo Réxime, estaba en plena descomposición despois do impactodas chamadas revolucións burguesas. O exemplo da revolucion americana e da Revolución francesa estenderase amplamente e os exércitos napoleónicos colaborarán na difusion das novas ideas. Podemos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Nueva Galicia siglo XVI & XVII 'Politico y Economico'
  • Cambios politicos e intelectuales en venezuela siglo 18 y 19
  • Sistema politico mundial del siglo xxi
  • Sistema Politico Mundial Del Siglo Xxi
  • sistema politico europeo del siglo xviii
  • Tendencias politicas del siglo 19
  • Liberalismo Politico Del Siglo 19
  • Definiciones Geografía Selectividad Galicia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS