Valenciano

Páginas: 6 (1257 palabras) Publicado: 27 de marzo de 2014

TEXT T.4 - Què destacaries de la narrativa dels anys 70 a l'actualitat? Reflexiona, sobretot, entornde les novetats en la tècnica literària i el context sociocultural.Amb la mort del general Franco, els canvis socials i polítics seran espectaculars i faran possiblela normalització de la producció literària en català. Es produirà l' aprovació de les lleis necessàriesper a establir el marclegal que permetrà l'alfabetització de la població, la millora de l'ús de la llen-gua i l'aument dels lectors.La dècada delssetanta
es caracteritza per l'aparició d'una allau de nous narradors, com JaumeFuster (català), Josep Lluís Seguí (valencià) o Carme Riera (mallorquina). Les seues obres mos-traran les preocupacions i la visió del món després de la guerra. Els narradors d'aquest períodealternenel conreu de la novel·la i el conte, i utilitzen mateixos temes i tècniques.La dècada dels huitanta
comporta la desaparició de mestres literaris indiscutibles, com Mercè Ro-doreda. La narrativa segueix la línea de una literatura de gènere i la novel·la històrica, i estanadreçades a un públic nombrós i que busca entreteniment. Es conreen gèneres com la narrativapolicíaca, de ciència-ficció, deterror, històrica, eròtica,... Són importants les figures de Quim Mon-zó o Ofèlia Dracs, aunque també cal destacar l'obraJúlia
d'Isabel-Clara Simó.En quant a la novel·la històrica, es produeixen cròniques sobre la guerra civil i postguerra, novel-les testimonials, autobiografies, memòries i dietaris. Un exemple,El color més blau de MariaAurèlia Capmany. També hi ha autors que recreen personatges,com Josep Lozano a Crim degermania.És impossible presentar una relació de tots els narradors o autorsactuals. Hi estan els que vancomençar a publicar i consolidar-se a finals dels 90 i començament del segle XX (Mercè Company,Vicent Pallarés,...). Resulta difícil identificar-los com una generació literària pròpiament dita

Tema 5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteixla societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.
Quim Monzó és l’autor més important de la narrativa breu actual. La seua obra és una al·legoria pessimista de la societat moderna (falta de comunicació, consumisme, insatisfacció de l’home...).
Els contes de Quim Monzó sorprenen i pertorben. La seua prosa és inimitable i cada paraula que escriu és insubstituïble.
Quim Monzó escriusobre la vida quotidiana del món occidental. Monzó és un analista implacable de les formes de vida actuals i dels estereotips del pensament dominant. La temàtica general es pot sintetitzar en el retrat inclement de la societat hedonista, consumista i desideologitzada dels nostres dies.
Entre els recurs literaris que utilitza destaquem l’ambientació urbana, els personatges anònims senseprofunditat psicològica i els elements absurds i fantàstics per a deformar la realitat. També destaquem el humor i ironia que utilitza per a deixar al descobert l’absurditat del món modern.
La majoria de contes de Monzó no tenen un argument amb plantejament, nus i desenllaç. La
narració es construeix sobre una idea bàsica que s’exagera, fins a arribar a un final sorprenent, humorístic i absurd.Algunesobres de narrativa curta que cal conèixer són: Uf, va dir ell (1978), Guadalajara (1996) i El millor dels móns (2001)

6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de
la postguerra fins a finals dels anys 70

És el gènere més important del període de postguerra, hi va prendre un valor
simbòlic de resistència cultural i lingüística durant la postguerra enquè coincidiren
diverses generacions de poetes: els consagrats abans de la Guerra Civil (Carles Riba,
J.V. Foix, Carles Salvador), els qui havien començat a publicar en els anys trenta (Pere
Quart, Joan Vinyoli…) i els joves que es donen a conéixer com a poetes ja en plena
postguera (Xavier Casp, Joan Brossa i Gabriel Ferrater, entre d’altres ).
Els corrents poètics més importants de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • valenciano
  • Valenciano
  • Valenciano
  • Valenciano
  • valenciano
  • Valenciano
  • valenciano
  • valenciano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS