L’art al llarg del temps

Páginas: 8 (1810 palabras) Publicado: 27 de diciembre de 2011
L’art al llarg del temps
1.Els antecedents:el segle XVIII

1.1. La pervivència del Barroc.

Durant el segle XVIII, a molts llocs d’Europa hi va perdurar l’estil Barroc. En l’arquitectura, es va assistir a una complicació i la profusió de la decoració, especialment de portalades i elements interiors.Cal destacar les obres de Churriguera i de Pedro Ribera. En escultura va sobresortir FranciscoSalzillo que, amb les seues obres, es distanciava del dramatisme anterior amb l'estètica rococó i clàssica del segle XVIII.

1.2. Del Rococó al Neoclàssic.

Durant el segle XVIII es va originar a França i es va estendre per Europa l’estil Rococó, decoratiu i sobrecarregat. L’expansió de les idees il·lustrades, les revolucions a França i el descobriment de jaciments arqueològics del’antiguitat van ajudar a configurar l’estil Neoclàssic, que reivindicava la tornada al classicisme i al racionalisme. L’arquitectura neoclàssica s’inspirava en els models grecs: ordre dòric, columnes i frontons amb decoració escultòrica. L’escultura neoclàssica imitava l’estatuària grega i romana i cercava la bellesa i la perfecció. En La pintura, el gust per l’antiguitat es reflecteix en la utilització detemes històrics, l’artista més destacat va ser Jacques-Lois David.

2.El Moviment romàntic

2.1. El Romanticisme.

En les primeres dècades del segle XIX el Romanticisme es va expandir per europa: el Romanticisme va significar una nova estètica i un nou sentiment. Tenia com a valors: l’amor a la llibertat, l’exaltació de l’individualisme i la defensa dels sentiments. Van reivindicar com amodel l’Edat Mitjana i van proclamar el nacionalisme.
Les principals característiques del romanticisme són les següents:
● Exaltació de la natura: hi ha un rebuig per l'artificialitat de la civilització. La natura i el paisatge són considerats idonis per representar l'estat d'ànim de l'artista.
● Exaltació de l'individu com a ésser únic: es dóna culte als homes i dones excepcionals, algeni. Destaca la fe en la "bondat natural" dels homes.
● Exaltació del sentiment i el món emotiu. Es produeix una victòria de la fantasia i el sentiment sobre la raó.
● Exaltació dels valors culturals i nacionals. Neix un gran interés per l'època medieval, per la recerca de les arrels culturals.

2.2. Els pintors romàntics.

La majoria dels pintors romàntics reflecteixen a les seuesobres els valors de l’època. Els principals trets de la pintura romàntica són: el moviment (suposa una ruptura amb l’estil neoclàssic, solemne i immòbil), el color i la llum (utilitzen colors brillants, aplicats amb pinzellades soltes, i els quadres s’omplen de llum), així com el paisatge (la natura és la protagonista de la majoria dels quadres). D’entre els pintors romàntics, cal destacar-ne elsfrancesos Théodore Géricault i Eugène Delacroix; l’alemany Caspar David Friedrich i l’anglès Joseph W. Turner.
A Catalunya sobresurt Marià Fortuny i Claudi Lorenzele i Pelegrí Clavé.

De Caspar David Friedrich La Vicaria (Marià Fortuny)

3.El Realisme

L’estil realista
Els artistes realistes es van interessar per conèixer la realitat concreta dela seva època i descriure-la.
Característiques
● Es caracteritza per la recerca de l'objectivitat i el rebuig al món de la fantasia i dels somnis.
● Pretén fer una representació de la realitat el més acurada possible, sense embellir-la; els paisatges són representats mitjançant una natura humanitzada.
● Els temes són contemporanis de la seva època, i solen mostrar una críticasocial.
● Fa un ús minuciós de la descripció, per a mostrar perfils exactes dels temes, personatges, situacions i fins i tot llocs; el quotidià i no l'exòtic és el tema central, exposant problemes polítics, humans i socials.

En la pintura, el Realisme no va suposar una innovació profunda respecte al Romanticisme; la gran diferència era en els temes que tractava: la vida quotidiana,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Temps Era Temps
  • El Temps
  • l'art
  • L'Art.
  • el temps de les cireres
  • El temps de les cireres
  • Temps moders
  • El temps de les cireres

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS