O antigo réxime (gallego)

Páginas: 6 (1297 palabras) Publicado: 17 de enero de 2011
O ANTIGO RÉXIME

Sistema político e sociedade europea nos séculos XVI, XVII e XVIII. Nome posto polos revolucionarios Franceses.

Propiedade da terra
• A terra era a base económica.
• As técnicas para traballala eran medievais.
• Os propietarios da terra eran os nobres e eclesiásticos. As veces os concellos. Esta terra podía estar en mans mortas (isto sucedía cando as terrasquedaban en herdanza da igrexa para salvar os pecados; os curas non a podían traballar xa que eran de “deus”)ou pode estar en morgado (que é un vinculo xurídico que establece unha herdanza de terras vinculadas o primoxénito da familia)
• CAMPESIÑOS: 20% propietarios (moi pouca terra cada un)
30% arrendatarios*50% xornaleiros (condicións de vida pésimas)
Tipos : -Contratos de curta duración
-Contratos a longo prazo pola igrexa (Galicia= Foros) eran pola vida de “x” reis e beneficiaban os campesiños

A miúdo os campesiños estaban sometidos a impostos dos donos das terras

Réxime político
Desde os Reis Católicos a coroa española estaba por:Europa, Asia, África e América. Era un territorio moi complexo de dominar, dentro do territorio había diferentes moedas, existían aduanas entre unhas partes e outras... só tiñan en común a relixión.

Así que tras Felipe III o territorio comezou a empequenecer e Gran Bretaña e Francia tomaron cada vez mais importancia no panorama internacional.

No século XVIII os Borbóns ( influencia monarquíaFrancesa) pretenden implantar o absolutismo: recuperando todo o poder político para o rei, sometendo os territorios a unha mesma lei de administración. Centralización do poder.

A sociedade
A xente era organizada en función do seu nacemento e do papel que desempeñan na sociedade en diferentes estamentos, suxeitos a normas xurídicas distintas.

- Grupos privilexiados:
Nobres eeclesiásticos. Divididos a súa vez polo diferente nivel de riqueza. Teñen prerrogativas legais e políticas e a posibilidade de ocupar cargos públicos e obter distincións honoríficas.

- Os carentes de privilexios:
Eran o resto das persoas (denominados Peiteiros) por estar sometidos a impostos. Hai persoas con niveis económicos moi diferentes; desde os pobres ata os artesánsou comerciantes de certa renda.
Ser privilexiado é a meta
O papel da igrexa
o Relixión católica: parte fundamental da vida das xentes (festas, cerimonias...)
o Monarcas españois proclámanse católicos e defensores do dogma, e perseguen e castigan toda desviación del a través do Tribunal da Inquisición.
o Os que incumpran as normas relixiosas sufriran un castigoexemplar a través dunha cerimonia pública, acto de fe.
o Todas as actividades están inspiradas e controladas pola ideoloxía católica.
o Para ocupar importantes postos públicos ou acceder a nobreza era imprescindible nomearse católico.

Incultura e superstición
▪ Maioría da poboación analfabeta.
▪ Poucas escolas nas que se aprendía a ler e a contar.
▪ Fidalgos,campesiños acomodados e comerciantes—levaban os seus fillos a escola.
▪ Minoría de estudos universitarios(materia xurídicas e eclesiásticas).
▪ Xentes sumidas na superstición e na ignorancia.

A chegada ao trono dos Borbóns. Guerra de sucesión
Loita pola herdanza de Carlos II que morre sen descendencia (pásao moi mal durante toda a vida, hai faladurias que din que lle votaron un malde ollo...e de mais). O seu testamento non é aceptado por Europa xa que nel Carlos II deixa a coroa a un Borbón, e se cree que os franceses o manipularan.

Polo tanto Europa propón un candidato para a coroa , procedente a Austria, o Arquiduque Carlos. Pero aínda así os Borbóns no queren renunciar a seu posto, polo tanto comeza a Guerra de Sucesión:

Na guerra hai dous bandos:
-...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • O Antigo Réxime
  • Antigo Réximen
  • españa do antigo rexime
  • O Rexime Antigo Tema 1 Sociais
  • O Antigo Réxime
  • A Crise Do Ántigo Réxime
  • A Crise Do Antigo Réxime
  • A crise do antigo rexime

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS