Ètica i moral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (562 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Definició d’ètica i moral amb les meves paraules

Ètica: Desde el meu punt de vista penso que l’ètica es el conjunt de normes que qualsevol humà hauria de seguir per a ser una bona o unacorrecte persona. Independentment de la moral de cada persona l’ètica es una cosa que s’ha d’aprendre desde petits, per això l’educació que rebem del nostre entorn es molt important.

Moral: La moral éspot definir com la capacitat d’una persona per a aplicar l’ètica. La moral és una cosa que a diferencia de l’ètica no s’aprèn depèn de cada persona. Si una persona ha de fer una cosa però va contra laseva moral ningú pot impedir-li que no ho fagui, encara que no sigui ètic.

2. Codi ètic de l’alumne

A continuació anomenaré alguns codis ètics d’un que tot alumne hauria de seguir:

1.L’Hora d’entrada i Sortida de Classes
L’entrada de classes es farà a l’hora indicada en l’horari.

2. Llista d’Asistència
Es passarà llista a l’inici de cada classe per comprovar que no falti cap alumne.3. Materials del Curs
Es obligatori per a l’alumne portar el material necessari per a cada matèria (calculadora, llibres, llibretes,etc.)

4. Disciplina a l’Aula
És obligació per a l’alumneassumir una conducta respectuosa que afavoreixi a el procés d’ensenyança – aprenentatge; en cas contrari, el professor podrá sancionar l’alumne amb l’expulsió de classe, o bé si o creu convenient potaplicar un altre tipus de sanció.

5. Ordre i Neteja a l’Aula
L’alumne a de mantenir el mobiliari de l’aula en el millor estat possible i ha de contribuir a mantenir neta l’aula.

6. Deures,Treballs i Projectes
Tot alumne ha de assolir els coneixements bàsic de cada materia, per això ha de entregar el deures, treballs o projectes la data d’entrega acordada pel professor i no existiràprorroga per a la seva entrega.

7. Avaluacions Parcials
En les avaluacions parcials s’ha d’avaluar el treball fet per l’alumne, per això l’alumne haurà de passar una sèrie d’exàmens en el que...
tracking img