12 Hombres sin piedad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1704 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SEGON INFORME
PRÀCTIQUES D’AULA: PSICOLOGIA SOCIAL:
“DOCE HOMBRES SIN PIEDAD”

Els conceptes que hem de tenir en compte abans de començar a redactar l’informe són les diferències entre els grups majoritaris i els grups minoritaris.

Un grup majoritari, és aquell que té una perspectiva funcional, i que s’adapta a les normes establertes, les quals, els grups minoritaris han d’acceptar. El seuobjectiu d’interacció és el control social en el que es mouen gràcies al sentiment de seguretat d’aquest. El que pretén la majoria és que els grups minoritaris canviïn la seva manera de pensar per formar part d’ella. Les seves idees són objectives, no accepten les divergències en el pensament, ja que creuen que les seves idees són les úniques vàlides i correctes, és a dir, volen la conformitat dela població respecte de les idees establertes.

Per contra, un grup minoritari, és aquell que rep influència de la majoria, però que alhora, pot influenciar-la manifestant-se o oposant-se a les normes imposades per els grups majoritaris. El seu objectiu d’interacció és el canvi social mitjançant la innovació. Creuen que davant d’un problema, cada individu ha d’aportar les seves pròpies idees,altres alternatives, no conformar-se amb la noció general. El que un pensa, depèn de les seves creences, és a dir des d’un punt de vista subjectiu no influenciat per les idees majoritàries. Alguns membres d’aquests grups minoritaris, es conformen i accepten les idees de la majoria per no entrar en conflicte amb aquesta, però són aquells membres de la minoria que segueixen els seus ideals ambconvicció i compromís, els que realment poden provocar tensió i conflictes, requisit bàsic per a que una majoria es qüestioni els seus judicis i consideri les noves idees que proposa la minoria.

Fent referència a la pel·lícula de “Doce hombres sin piedad”, podem observar clarament un grup minoritari i un de majoritari, i les influències que es donen entre ells.
A l’inici del film, dotze homes queformen part d’un jurat, es reuneixen i fan una votació sobre un homicidi de primer grau (un noi de 18 anys apunyala al seu pare). Al recompte de la primera votació, onze dels membres del jurat culpen a l’acusat i només un home, el jurat nº 8, el declara innocent. És aquí on apareix la minoria i s’inicia tot el procés de conversió. Aquest argumenta que tots els altres membres del jurat s’hanprecipitat en votar sense parlar i observar més detingudament el cas.
Ell diu que no sap si és culpable o innocent, però que el tema mereix ser parlat i discutit, observant totes les possibilitats. La majoria, fidel a la seva resposta objectiva, intenta convèncer a l’home, de que la seva idea és la correcta, i que per això és la majoritària. Clara representació del fet que la majoria actua de manerasumisa, no dubtant dels fets i basant-se en el dictaminat. En el seu intent perquè el jurat nº 8 canviï el seu vot, utilitzen un procés de psicologització, ja que el menyspreen i li atribueixen característiques negatives. Intenten la seva conformació amb la opinió majoritària, el que volen és la uniformitat en el judici.

Per contra, la minoria, que ha observat totes les possibilitats, dubta queel que sembla èticament correcte i simple no és realment així. Inicia una exposició de les seves teories, però presenta únicament alguna d’elles. Amb aquest fet, fa que s’entri en conflicte i estimula pensaments divergents reforçant la reflexió de les decisions que s’han pres anteriorment. Arribats a aquest punt, es proposa una segona votació, en la qual l’home que forma la minoria no vota. Lavotació és per escrit i el vot és secret. Es pacta que si tots els membres restants voten culpable i es dóna una uniformitat en el recompte, l’acusat serà condemnat, però si, per contra, hi hagués un sol vot declarant-lo innocent, es seguiria discutint el cas. El jurat de major edat vota innocent. Els seus arguments es basen en que la minoria ha creat en ell un dubte raonable sobre el cas. S’ha...
tracking img