Acció moral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1599 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 11:
L'acció moral i les teories ètiques.

Pàgina 256
1. Llegiu i discutiu a classe el següent dilema moral. Seguiu les pautes que es proposen al quadre del marge.
-Què creus que ha de fer, en Joan? Per què?

Penso que en Joan hauria de deixar-li els diners al Xavi però per tal de veure si el seu amic li està dient la veritat acompanyar a en Xavi quan li porti els diners al camell. Sifos el cas que en Xavi es contradigui i no vulgui que en Joan li acompanyi, en Joan hauria de parlar amb els pares del Xavi per tal que siguin conscients del problema que té el seu fill.

Pàgina 257
2. Completa correctament les frases següents:
L'ésser humà és un ésser moral perquè...decideix actuar segons les normes assumides.
La consciència moral consisteix en...assumir algunes deles normes socials i usar-les com a criteri per valorar i jutjar el què és correcte en cada moment.
Les normes morals ens obliguen pel fet que som...lluires d'atarcar-les o no.
Els valors pertanyen a l'àmbit del que hauria de ser, ja que...fa refèrencia allò que té un valor.

3. Fes una llista de normes morals que consideris vigents en la teva comunitat.
Fer cua a la parada delbus i no colar-se quan arriba.
Cedir-li el seient a una persona que ho necessiti.
Dir sempre la veritat.
No fer trampes en jocs entre amics.
Ser fidel en les teves relacions.

Pàgina 262
5. Llegeix aquests text sobre l'epicureisme i respon: com es defineix el plaer i en què es distingeix?
Per als epicurs el plaer és la simple absència de dolor en l'ànima i per tant la serenitatés l'objectiu que s'ha de perseguir per assolir la felicitat. És distingeix en que el savi no tria bojament el que poden ser només plaers aparents.

Pàgina 264
Activitat. -Aplica l'imperatiu kantià a les màximes segúents:
No mengis ni beguis en excés. -> Tolera els límits.
Fes el que sigui més útil per al major nombre de persones. -> Ajuda sempre que puguis als altres.
Siguessincer amb tu mateix i amb els altres. -> No menteixis.
Respecta les persones grans i cedeix-los el seient. -> Sigues honrat.
-Creus que aquestes quatre màximes són universalitzables? Se t'acut alguna situació en la qual seria millor incomplir-les? Quina?
Si, ja que la finalitat de les quatre màximes seria el sentir-se millor amb un mateix i per tant en cap situació s'haurien deincomplir.

Pàgina 266
6. Relaciona cadascuna de les afirmacions del quadre amb una de les teories ètiques que s'han exposat.
No es poden conèixer el bé i el mal, tan sols es poden sentir. -> Emotivisme.
La norma moral és una norma racional. -> Jusnaturalisme ètic.
Com més igualatòria sigui la discussió, més a prop serem de la millor solució.-> Ètica discursiva.
Lesmillors accions són les que més plaer em produeixen. -> Hedonisme.
Les millors accions són les que més plaer produeixen a la majoria. -> Formalisme.
Qui obra malament no sap el que fa. -> Intel·lectualisme moral.
La felicitat resideix en la resignació i la indiferència. -> Utilitarisme.
Per comportar-me correctament només he de seguir la llei natural que trobo en mi. ->Estoïcisme.
La felicitat és coneixement. -> Eudemonisme.

7. A partir del que s'ha plantejat, justifica:
L'emotisme és una teoria no cognitivista. -> La moral sorgeix de les emocions i sentiments que creen certes accions per tant la moral no és un saber racional, sinó que forma part de l'àmbit de l'emotivitat.
L'eudemonisme, l'hedonisme i l'utilitarisme són teoriesteleològiques. -> Les normes morals es justifiquen d'acord amb la finalitat. Són normes vàlides les que m'apropen al meu objectiu i no ho són les que me n'allunyen.
El formalisme kantià és dentològic. -> Les accions i les normes són correctes per elles mateixen, independentment del que se'n derivi. L'únic criteri és que s'adeqüin al qu és correcte.
L'ètica discursiva és formal. ->...