Accio social a l'empresa, practica uno.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (786 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACCIÓ SOCIAL A L’EMPRESA (Mòdul I)

Pràctica 1:

Comparativa de les accions socials portades a les empreses Esteve i Agbar.

Raonament basat en les dades recollides en la conferència del 20de gener de 2011 a UPF:

ESTEVE:

▪ Empresa familiar (Manresa)
▪ Sector: Químic, farmacèutic.
▪ Facturació 2010: (previsió) 1000 milions d’€.
▪ Plantilla: 3000 professionalsaproximadament.
▪ Plantes pròpies a Mèxic i Xina. (Exportacions: 50%)
▪ Presència comercial a 60 països
▪ Importància I+D pròpia: (70 milions anuals invertits en la recerca)
▪Elevada diversificació.

La RSE es promou segons uns grups d’interès, els quals es relacionen en la empresa.

- Col·laboradors interns, pacients, clients, proveïdors...

PLA RSE:

CLIENTS:Esteve participa al procés d’actualització del Codi Espanyo de Bones Pràctiques de Promoció de Medicaments d’Interrelació de la indústria farmacèutica amb els professionals sanitaris i enl’elaboració per primera vegada d’un codi similar al de les organitzacions de pacients.

Esteve compleix rigorosament dits codis en els sectors en els que operen.
La relació transparent amb clients, permetque aquests visitin les seves instal·lacions, facin auditories i verificacions.

MEDI AMBIENT:

Durant aquests anys, els centres amb verificació ambiental ISO 14001:2004 han superat les auditoriesanuals de seguiment.
Esteve continua amb el projecte internacional, durant el 2008, van iniciar el procés per a la certificació de la seva planta de Jiutepec a Mèxic realitzant l’auditoria dediagnòstic.

A la activitat farmacèutica la ràtio TN de residu generat ha millorat respecte als anys anteriors, passat de 2,52 al 2007 a 2,01 al 2008.
Esteve esta adherit a sistemes integrats de gestiód’envasos farmacèutics com SIGRE i ECOEMBRES.
Al 2008 s’han realitzat nombroses accions vinculades a minimitzar l’impacte al canvi climàtic i l’ecoeficiència per a disminuir l’emissió de CO2....
tracking img