Actividades fisicoesportivas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2049 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS FISICOESPORTIVES
1.ELS VESSANTS DE L'ACTIVITAT FISICOESPORTIVA
Introducció
L'ésser humè ha practicat l'activitat física pero sobreviure i expresar-se i, com a mitj de recreació.
1.1.1 VESSANTS DE L'ACTIVITAT DÍSICA, SEGONS L'OBJECTIU

Activitat física educativa
Es l'activitat física practicada en el medi escolar, preten aconseguir:
-Aprenentatge motor
-Condicionament físic-Educació en valors
Activitat física recreativa
Aquesta activitat persegueix la recreacció:
-Relacions socials
-Diversió
Activitat física utilitària
Es practica per complir unes obligacions determinades:
-Salut
-Treball
1.1.2 VESSANTS DE L'ACTIVITAT FÍSICA SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES
Activitats ritmicoexpressives
Són les activitats basades en el ritme i l'expressió, les principals sonles seguents:
-L'expressió corporal
-La dansa
-Els sistemes rítmics
Activitats fisicoesportives
Els seus objectius són la recreació i la competició:
-Activitats recreatives
-Activitats competitives

1.2 LES ACTIVITATS RECREATIVES
Es fan voluntàriament durant el temps que queda lliure.
1.2.1 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
Per que es consideri recreativa, ha de tenir les característiquesseguents:
-L'objectiu
-Tècnica
-Participació
-Terreny de pràctica
-Flexibilitat en l'aparició de les normes
-Espontaneïtat

1.2.2 ELS JOCS
Són activitats recreatives que pot practicar qualsevol persona.
Característiques del joc
-És una acció lliure.
-Permet a la persona sortir de la vida corrent i gaudir del lliure.
- incertesa.
-Es juga amb un ordre, donat per les regles del joc.
-Esdesenvolupa dins un límits de temps i d'espai.
-Estimula la sociabilitat entre els membres del grup
Tipus de joc
-Jocs d'habilitat: son aquells en què intervenen accions globals, basades en habilitats motrius, i una certa exigència física.
Jocs de:
-cursa
-salt
-equilibri
-força
-Jocs de destresa:
Es basen en la utilització de destreses motrius amb implements.
Jocs de:
-llançament-conducció
-colpeig
-Jocs sensorials:
Es basen en els aspectes perceptius del moviment.
Jocs :
-visuals
-tàctils
-auditius
-Jocs de cançó o danses:
Es basen en els moviments rítmicsi expressius, estan acompanyats de cançons.
1.2.4 LES ACTIVITATS ALTERNATIVES
Han nascut per la necessitat de trobar noves sencacions, i es manifesta espontaneament.
El terreny de pràctica:
-Espais urbans-Espais seminaturals
-Espai natural
Classificació de les activits alternatives
Segons hi hagi si o no adversaris,podem establir la classificació seguent:
-Jocs col•lectius
-Activitats individuals
-Jocs d'adversari
1.2.4 ACTIVITATS EN LA NATURA
Característiques:
-Es practiquen en espais naturals.
-Generen sensacions de llibertat, risc o aventura.
-Les mesures de seguretat són moltimportants.
Classificació:
Hi ha moltes possibilitats de classificació de les activitats.

-Segons l'objectiu:
-Observació de l'entorn
-Superació personal
-Segons el medi
1.3 LES ACTIVITATS COMPETITIVES
Són les activitats fisicoesportives que es basen en la participació en una competició esportiva.
1.3.1 El concepte d'esport:
El concepte ha anat canviant d’urant l’evolucio de l’historia.Autors que han definit el concepte Esport-
-José María Cagigal: es un concepte molt ample.
-Pierre de Coubertin: Es un culte voluntari i habitual, basat en el desig de progrés.
-Pierre Parlebas: Es una situació motriu que es caracteritza per tres paràmetres que la defineixen.
1.3.2 L'esport modern
Al llarg del temps s’han practicat molst jocs i activitats.

Elements que defineixen l'esportmodern
L'esport és tota aquella activitat que presenta els elements o trets característics següents:
-La situació motriu
-La competició
-Les regles
-La institucionalització
Classificació dels esports
-Classificació segons:

-La situació motriu: La classificació basada em l'estudi dels elements que intervenen en la situació motriu dels diversos esports.
-Els company
-Els adversaris...
tracking img