Actividades!

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (932 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitats CMC. Tema 6: la biotecnologia

1 -Documenta’t i discuteix les afirmacions següents :
A) Els medicaments bio similars són una opció per a les empreses especialitzades en medicamentsgenètics.
* Son una bona opció, mentre s’utilitzen correctament i com ho digui el metge, i no com el medicament genèric.
B) Científics nord-americans han desenvolupat una patata transgènicaque conté el gen que codifica una de les unitats de la toxina de la còlera.
* Em sembla bé, si la unitat de la toxina pot servir per tractar la còlera. Seria la vacuna.
C) La producció de biogàsa partir de biomassa és una aplicació de la biotecnologia com a alternativa al recursos naturals existents.
* Em sembla bé, ja que aquest gas és poc contaminant i es format a partir del‘reciclatge’ de la biomassa.
D) Els organismes modificats genèticament son els únics que tenen el material genètic modificat.
* No es cert, ja que hi ha organismes que tenen el material genèticmodificat perquè han patit alguna mutació.
E) Les lipases son enzims que forment part de la formula dels aetergents.
* Hi estic d’acord, ja que serveix perquè fa que sigui més fàcil rentar la roba ino té cap contradicció.
7 –Un grup d’investigadors de l’ institut d’Agroquímica i Tecnologia d’aliments (IATA), del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CISC), a València, i de laUniversitat CEU San Pablo, de Madrid, van fer una enquesta per saber l’opinió dels joves d’entre 15 i 25 anys sobre els transgènics. Documenta’t i argumenta la teva opinió i en quins punts estàs d’acord i endesacord amb l’opinió majoritària reflectida en l’enquesta. El resultat va ser el següent:
A) En general s’accepta la producció de vegetals transgènics i també d’aliments fermentats produïts permicroorganismes modificats genèticament, però no d’animals transgènics
* Considero que es normal que siguin més acceptats els vegetals que els animals, ja que els animals són més propers i...
tracking img