Acustica ease

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1371 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACÚSTICA

DISSENY I SIMULACIONS DE L'AUDITORI DE TERRASSA

Iñaki Bigatà Fages

Introducció
Durant les 4 sessions que formen l'informe, hem treballat sobre el disseny d'un auditori, en concret l'auditori de Terrassa. En el procés de disseny, hem triat els diferents materials i hem comprovat diferents paràmetres i mesures per aconseguir que aquest auditori es pugui utilitzar de maneraòptima i el nivell de qualitat acústica sigui el suficient per a que l'auditori es pugui utilitzar de manera eficient. Per realitzar aquest disseny i les simulacions corresponents, hem utilitzat el programa EASE 4.0, que consisteix en diferents mòduls que ens permeten la simulació casi total del comportament del so segons uns dissenys i materials d'aquest també realitzats amb un dels seus mòduls. Enscada sessió hem treballat uns aspectes diferents del disseny i comprovació de les mesures: • • • • Sessió 1: Assignació de materials i comprovació dels diferents nivells de temps de reverberació RT. Sessió 2: Simulació de la propagació del so, obtenció dels reflectogrames, càlcul del RT local i les primeres reflexions. Sessió 3: Realització de les mesures de nivells de pressió sonora, camp directe,camp reverberant, intel·ligibilitat... en les àrees d'audiència del auditori. Sessió 4: Simulació de l'auralització, comprovació de les diferències entre el so original i el so amb la reverberació originada per la sala. El model sobre el que treballem és el següent:

Sessió 1
L'objectiu de la primera sessió ha estat ha estat la de assignar els materials del model de l'auditori de terrassa pertal d'aconseguir uns valors de reverberació (RT) acceptables, entre els 1.4 i 1.8 segons. El temps de reverberació (reverberation time, RT) és el temps que passa fins a que la pressió sonora produïda per un so es redueix en 60 dB (d'aquí RT60). Aquest RT60 depèn de diferents factors, com el volum de la sala, la seva geometria, els seus materials o la freqüència del so. El valor remenat del RT60depèn de l'ús de la sala, així, no serà el mateix per a una sala de conferències (valors petits) que per una sala de concerts simfònics. Els valors recomanats són: TIPUS DE SALA Locutori de radio Sala de conferencies Cine Sala polivalent Teatre d'òpera Sala de concerts (música de cambra) Sala de concerts (música simfònica) Església/catedral (òrgan i cant coral) RTmid (segons) 0,2 – 0,4 0,7 – 1,0 1,0– 1,2 1,2 – 1,5 1,2 – 1,5 1,3 – 1,7 1,8 – 2,0 2,0 – 3,0

Normalment donem un sol valor al RTmid, que calculem mitjançant el RT de la banda de freqüència de 500Hz (energia) i de la de 1000Hz(intel·ligibilitat). RTmid = RT60500RT60 1000 2

Hi ha diferents maneres de calcular el RT, però el més generalitzat és el RTsabine, que calculem amb la formula: RTsabine=0,16 · V Atot

On V és elvolum total i Atot és l'absorció total de la sala.

Per poder realitzar les diferents mesures del RT de la sala , primer hem assignat els materials que compondran el nostre auditori, mitjançant el modul del EASE ( edit room) i després hem calculat el RT mid de la sala. Els resultats obtinguts són els següents: Zones de la sala Materials RTmid (s) després d'assignar el material 1. Sala inicial 2.Parets laterals Formigó. Nubwall1, paret de 1'' altament absorbent, de la casa Armstong . 3. Parets del fons Nubwall1, paret de 1'' altament absorbent, de la casa Armstong . 4. Sostre Wood grid 3, reixa de fusta de 35/15mm sobre 40cm d'aire 5. Sostre posterior Techo Nubby, sostre de 1'' altament absorbent, de la casa Armstong 6. Escenari Wood FLR, terra de fusta sobre bigues. 7. PassadissosNubclg1, formigó cobert amb moqueta . 8. Butaques Mtseatfab, seients no ocupats. 1,42 1,34 2,19 2,31 2,35 3,6 3,55 30,97 4,5

9. El vostre disseny final Totalitat dels materials.

El disseny de la sala té materials reflectants just al darrere i al primer sostre de l'escenari perquè les primeres reflexions es dirigeixin cap al públic, augmentant aixi el nivell del so que reben els espectadors. En...
tracking img