Aillament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (464 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.OBJECTIU

Aprendre el concepte de UFC.
Planejar les dilucions segons el tipus de mostra, i la seva preparació. Condicions i medi de cultiu.
Calcular les UFC/mL de la mostra problema a partirdel recompte de viables en placa.

2.MATERIAL I REACTIUS

|Material |Reactius|
|Gradeta |Mostra aigua riu Ripoll |
|6 tubs|Tampó estèril |
|7 plaques |TSA|
|Fogonet | |
|Micropipeta 1 mL| |
|Micropipeta automàtica 100-1000 μL ||
|Brand TRANSFERPETTE ||
| | |

3.PROCEDIMENT

Es tracta d’un mètode quantitatiuque ens permetrà aïllar i fer el recompte dels bacteris presents a la suspensió problema. El procediment a seguir es el següent:
Feu les dilucions 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, i 10-6 de l’aiguaproblema en una solució de la tamponada estèril.
Per fer les dilucions i les sembres seguiu l’esquema de la figura:

PREPARACIÓ DE LES DILUCIONS DECIMALS
(és necessari homogeneïtzar la mostra i les...