Anàlisi comparatiu entre freud i fromm

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1062 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANÀLISI COMPARATIU ENTRE S.FREUD I E.FROMM

Una mica d’història:
Sigmund Freud va ser el fundador del Psicoanàlisis, va néixer el 1856 a Freiberg, Moravia. La seva família es va traslladar a Viena on va estudiar Medicina, especialitzant-se en Neurologia. Va treure una conclusió sobre les experiències de Charcot i Breuer amb l’hipnotisme de que les malalties mentals no tenen origen orgànic,sinó que són d’origen exclusivament psíquic.
Va estudiar i aprendre a valorar els conflictes de tipus sexual que s’amaguen sota les conductes aparentment innocents de les persones. Dels casos que va observar per ell mateix va concloure que la sexualitat té una notable influència sobre les malalties mentals.
També va estudiar sobre com valorar i interpretar els somnis i el desenvolupament de la vidasexual dels nens.
Eric Fromm, al contrari de Freud, no va estudiar Medicina. Va començar Dret, però va anar a la Universitat de Heidelberg i va estudiar Sociologia finalment. Fromm, influenciat pel fundador del psicoanàlisi (Freud), va ser un dels principals renovadors de la teòrica i pràctica psicoanalítica del segle XX.
Va actualitzar i potenciar el psicoanàlisis realitzant una crítica acerts aspectes de la teoria freudiana i va fer unes quantes aportacions a la teoria psicoanalítica.
Fromm parteix de Freud i accepta parts fonamentals de la seva teoria com l’inconscient, la repressió i els mecanismes de defensa, la importància dels somnis, etc. No obstant, la manera de treballar de Freud és més científica, mentre que de Fromm se’n destaquen aspectes humanístics.

Determinaciódel comportament:
Freud creu i pensa que el comportament queda determinat durant els primers anys de vida; la seva teoria del desenvolupament es basa en diferents estadis: oral, anal, fàl·lica, de latència i genital.
Segons la teoria del comportament humà de Freud, aquest es basa en la libido, que són les pulsions sexuals.
Per Fromm, la teoria del comportament humà té un concepte més socialque s’apropa més als ideals de l’home, el seu sistema es basa en un procés de socialitzar a l’individu i en comptes d’utilitzar les seves teories de “l’estructura libidinal” les substituirà pel “caràcter social” de la societat.
Per un bon desenvolupament del comportament són importants les influències de la societat, la família i experiències viscudes. Fromm no creu que el comportament humàestigui determinat només per diferents etapes del desenvolupament sexual.

Com és la ment i neurosi:
Freud creu que la ment és un sistema autoregulat entre diferents pulsions, com les tendències oposades.
El conflicte entre aquestes tendències oposades és la neurosi. Freud creu que la neurosi comença a l’ infància, però no es manifesta fins anys més tard. Algunes causes de la patologia són la mancad’afecció física, frustració durant els diferents estadis sexuals, o altres successos traumàtics viscuts.
Els dos estan d’acord a l’hora d’afirmar que els impulsos reprimits han de ser alliberats per a que la persona s’alliberi i posen en comú que la persona es resisteix a que surtin els impulsos amagats.
Per Freud la repressió ve per part de les pulsions libidinals (és a dir per les pulsionssexuals dels individus). No obstant, Fromm pensa que prové de les normes estrictes que imposa la societat.
Una de les diferències fonamentals entre Freud i Fromm és que per Freud l’home està determinat pels instints i tot queda reduït a les necessitats impulsives a causa d’aquests. La concepció purament biològica de l’home contrasta amb la visió més humanista que té Fromm, el qual introdueixl’idea de llibertat com a característica de la naturalesa humana.

Quant a la religió:
Un altre aspecte que es contrasta entre els dos autors és la visió que tenen sobre la religió. Fromm no creu en Déu però aprecia la religió perquè, segons ell, el millor aspecte que ens pot oferir és l’esperança.
Per aquest autor la religió és una necessitat de tothom i a més aquesta ha estat creada pels...
tracking img