Anàlisi i interpretació de textos històrics. el tancament de les institucions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (949 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE TEXTOS HISTÒRICS. EL TANCAMENT DE LES INSTITUCIONS
“LA FUNCIÓ SOCIAL DELS EXCLOSOS”
En una època on els pobres, malalts, delinqüents i orfes entrealtres, eren considerats de la mateixa manera, marginats de la societat, però que a l’hora feien una clara funció social de sembrar la por entre els ciutadans que no volguessin portar el que estavaestablert com una “vida digna”, no és d’estranyar que els tanquessin a tots en els mateixos espais de reclusió, on no es contemplaven ni les necessitats de cadascuna d’aquestes persones, ni se’lsdonava la oportunitat de reinsertar-se en la societat.
Però quan la necessitat econòmica del moment ho reclama, després de la guerra dels Trenta Anys, apareix una nova ètica del treball, on els hospicispassen a ser cases de treball (Workhouses), i els desocupats, tots aquells que no tenien cabuda en la societat i per tant eren marginats, seran els treballadors, clar estar, com a forma derehabilitació. Era el moment de fer una remodelació de la ordre, un canvi de pensament cap a aquesta part de la població sempre oblidada i marginada; la humanització dels espais carceraris.
És aquí on podem ferreferència a les concepcions de Philippe Pinel, fundador de la psiquiatria a França, qui va instaurar el tractament moral en la seva dimensió institucional. Pinel va treballar com a director del’Hospital de la Bicêtre (França), i va ser el percussor d’un moviment reformista a Europa de les institucions de caràcter psiquiàtric. Contemplava un tractament moral dels malalts, separant-los dels espaisde reclusió comuns, afirmava la necessitat de metges als hospicis, ja que la seva recuperació estava condicionada per les relacions (l’ambient, relacions familiars, amb altres interns, etc), la rutinai el treball eren part de la intervenció terapèutica.
La segregació de les persones recloses era la clau pel tractament de la moralitat instaurada en aquest temps, el treball com a recuperació...
tracking img