Analisi i percepció visual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1080 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi imatge visual
Percepció i comunicació visual

Principis de pregnància
Llei de discriminació:

L'element figura de la imatge es la bossa de escombreries. El fons està format per una massa de gespa que envolta la bossa.

Repertori d'elements
Morfològics

Punt
Tal i com diu Aumont el punt ès relatiu per tant, considero que la bossa de color rosa es un punt sobre la gespaverdal ja que esta en relació amb la resta d'elements i la gespa no te res a veure ni formalment ni en quant a colors.
Aquest punt te molta força d'atracció per la textura, el color, la forma i el significat.

Línia
Es pot percebre un cert horitzó entre dos plans de gespa, aquesta linea ès diagonal, va en direcció de mínima tensió i just al mig està tallada per l'element figura de la imatge.La gespa individualment es pot llegir com línies en direcció vertical ( les del pla més proper).

Contorn
El contorn entre la bossa i la gespa ve delimitat per la qualitat del material, el color i la forma.

Direcció
La gespa del primer pla creix en direcció al “cel” per lo que podem intuir que la fotografia no està girada sino que hi ha certa inclinació en el terreny que es delimita per lallargada de l'herba.
La bossa es com un óval per la part inferior i per la part superior es més geométric i s'inclina envers l'angle superior dret, tot seguint la línea de máxima tensió.

To
La figura està ben iluminada i té un to viu. La gespa té zones de major i menor intensitat de lluminositat tant en primer terme com en el fons.

Color
La gespa es verda, hi ha varietat de tons de verd itambé hi ha un parell de “forats” entre l'herba que deixen veure una mica de terra de color marró. Hi han parts d'herba que arriben a un verd molt fosc gairebé negre.
La bossa es rosa i està una mica tacada de marró. Els colors de la imatge son vius i molt expressius. El verd el relacionem amb la natura i aquest rosa podria referir-se a la ingenuitat, el que podria ajudar a donar una lectura dela imatge propera a la ingenuitat humana que ens fa tacar el medi amb deixalles.

Textura
Pel que fa a la textura del referent es reconeix el material de la bossa rosa, ès plàstic. I el terra té textura d'herba tallada en el primer pla i darrere de la bossa hi ha herba més llarga. La textura del mitjà no es perceptible ja que es una imatge molt petita i no s'aprecia gra ni està pixelada.Dinàmics
Tensió

Com ja he esmentat abans hi ha una diagonal que creua per darrere de la bossa, aquesta té certa força encara que no ha de recórrer gran camí per arribar a l'estabilitat, pero com la bossa també cau en la mateixa direcció es veu reforçada.
Els elements de l'interior de la bossa produeixen un pes cap el terra des del centre fins a la part inferior i des de la meitat fins a daltpodem percebre que hi ha més aire dins la bossa i aquesta està en tensió cap l'extrem superior dret ajudada pels elements que te dins.

Ritme
Hi ha un sol element colocat a l'escena i el trobem centrat, amb el pes a la part inferior i es manté quiet encara que hi ha pendent.
El ritme de les herbes es constant en la part inferior, totes estan tallades a una mateixa alçada. En la part posterior a labossa estan una mica més naturals, incontrolades. Aquest darrer ritme es més espontani que els altres dos.

Escalars
Mida
La mida de l'element figura de la imatge ocupa un 25% aproximat de la fotografia. Com que està col.locat al centre la mirada s'ens va directament cap a la bossa.

Escala
La bossa es molt més gran que qualsevol bri d'herba pero la suma de tota la gespa es més gran que labossa sencera.

Proporció
A simple vista sembla una bossa de escombreries de tamany mig, no sembla de les gegants ni de les petites. La proporció la marca en aquest cas la mida de l'herba ja que no hi ha cap referencia humana a la imatge.

Dimensió
El primer cop d'ull que vaig fer a la imatge em va semblar gairebé plana per la poca diferencia de color entre la gespa del terra i la de...
tracking img