Anatomía: abdominales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (998 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ABDOMINALES

Els abdominals:

La musculatura abdominal formada pel recte de l'abdomen, el transvers, i els oblics, té com a funció reforçar el tronc per la part anterior, ja que per la partposterior es troba la columna vertebral. Com l'esquelet humà té comunicació del maluc al tòrax sol per les vèrtebres, la musculatura abdominal és important que es treballi amb exercicis perquè complementia la fermesa del cos en la posició. Si comparem això amb una edificació, els abdominals forts fan com una columna.

En la majoria de les persones la musculatura abdominal acostuma a tenir uncaràcter “fásic”, és a dir, que de normal està amb falta de to muscular, si a això li afegim que la seva musculatura lumbar tendeix a tenir un excessiu esforç, ens porta a descompensacions a la regiópèlvica i lumbar que desemboqués en amb problemes , com ara les ciàtiques, lumbàlgies, etc. en ocasions, i forts dolors d'esquena que solen irradiar fins a la zona cervical. La funció dels abdominals és lade donar estructura ferma al tronc, ajudant una millor deambulació i actitud|postura, d'altra banda també ajuder la fase d'exhalació en la respiració, en contenir fermament a les vísceres i ajudantefectivament la despostació.

L’abdomen és la part del tronc del cos situada entre el tòrax i la pelvis que conte la cavitat abdominal a dins seu.

S’extenen des de la part inferior de las costellesfins la part superior de la pelvis, protegint els òrgans interns. Els que estan en la part anterior es diuen "rectes anteriors". Al contraure’s tendeixen a acostar les costelles a la pelvisfrontalment, doblegant la columna cap endavant, però no són molt eficaces en moviments: Quan estan contraguts al màxim només fan que ficar-se de forma corva en la columna cap endavant uns 30 graus. El pit potapropar-se més al genoll per l’acció d’un altre múscul, definint el “psoas-iliaco”.

La contracció del transvers actua de forma similar al de una faixa, apretant les vísceres contra la columna...
tracking img