Anatomia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2204 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aparell respiratori
La respiració pulmonar és el transport de gasos fins l’alvèol pulmonar.
L’aire que agafem entra per el nas o per la boca. A l’interior del nas tenim pels i mucositats que ens serveixen per defensar-nos de substàncies i gèrmens.
A la cavitat nasal hi entra l’aire netejat i es calenta i s’humidifica. Dins d’aquesta cavitat hi ha unes rugositats anomenades cornets nasals queajuden a humidificar l’aire. L’aire fa com un ziga-zaga.
L’aparell respiratori esta format per :
- Faringe: Forma part tant de l’aparell respiratori com del digestiu.
- Laringe: Part muscular cartilaginosa. Part posterior de la faringe hi ha la trompa d’Eustaqui (oïda interna).
- Glàndules limfàtiques: Forma part d’una mena de barrera que impedeix que entrin els bacteris. Es troba a la partsuperior de la faringe, anomenada ortofaringe.
- Hipofaringe: Part baixa de la faringe. Hi trobem la epiglotis la laringe i l’esòfag.
o L’epiglotis és un múscul que s’obra i es tanca per deixar passar o bé aire, o bé menjar. S’hi troba enganxat a un os anomenat HIODE.
- Cartílegs :
o Tiroide (a la part de la nou)
o Cricoide (per sota de la tiroide)
o Epiglotis (més intern)
Darreral’epiglotis i quasi entrant a la tràquea trobem la glotis (cordes vocals) que vibren i produeixen la veu.
Les cordes vocals són la barrera que ens indica on s’acaba la laringe.
Després de la laringe hi trobarem la tràquea formada per un conjunt d’anells cartilaginosos. Aquesta esta revestida per cilis (que tenen com a funció netejar).
A la part superior de la tràquea no hi ha cartílag, hi ha una partmuscular que segrega mocoses.
La tràquea es subdivideix en bronqui principal dret i bronqui principal esquerre. Els BPD i BDE són l’entrada dels pulmons.
- El BPD es divideix en 3 compartiments anomenats bronquis lobars (superior, mitjà i inferiors)
- El BDE es divideix en 2 compartiments en dos lòbuls (lòbul superior, lòbul inferior).
Cada lòbul esta delimitat per unes línies anomenadescissures*. El punt d’entrada dels 2 bronquis principals es diu HILI.
*Cissures :
- Dreta: C. Horitzontal (superior al mig)
C. obliqua (separa el lòbul mig del inferior)
- Esquerre: Cissura obliqua

Cada bronqui lobar es subdivideix en bronquíols, els quals contenen unes mucoses que produeixen moc, una capa muscular llisa (moviment involuntari) capaç de fer broncodilatació ibroncoconstricció. També contenen llum (on passa l’aire).
A la part final dels bronquíols hi trobem àcins, els quals contenen uns sacs alveolars o alvèols.
L’alvèol és la unitat fonamental de l’aparell respiratori. És on es produirà l’intercanvi de gasos. Conté un líquid anomenat sulfatant que s’encarrega d’evitar que les parts alveolars xoquin i que aquestes es repelin. L’alvèol esta embolcallat permolts vasos sanguinis i capil•lars.
Els pulmons estan envoltats per dos membranes:
- Pleura visceral: que toca al pulmó.
- Pleura parietal: que recobreix la paret toràcica.

El múscul més important es el diafragma, musculatures intercostals i musculatures accessoris (abdominals, escalons i esternocleidomastoideo).
La parènquima pulmonar és la part carnosa del pulmó.

SISTEMA CIRCULATORILa seva funció és fer arribar oxigen a les cèl•lules i recollir les deixalles. El principal motor d’aquest sistema és el cor, el qual bombeja la sang. Els vasos sanguinis (venes i artèries) són els que recullen les deixalles i donen nutrients a la sang.
El cor esta recobert per una membrana anomenada pericardi, la qual te dos capes. La capa parietal (més externa) La capa viscera (més interna).També te una part muscular anomenada miocardi que te dos capes :
- Endocardi (part interna)
- Epicardi (part externa)
Aquesta membrana muscular és la massa més gran del cor i és la principal responsable del bombardeig del cor. Té la capacitat d’autoexitar-se. La part de baix s’anomena àpex, de la qual surt una paret interventricular muscular que separa dues càmeres.
El cor es divideix en 4...
tracking img