Anorexia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (530 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció:
Actualment el ministre de interior, ha estipulat una llei per la qual no es pot anar per l’autopista a més de 120 km/hora, amb l’objectiu de reduir el nombre d’accidents; es pot culpadels accidents de velocitat a Fernando Alonso? El meu nom es Mireia Arbués i us vinc a parla de l’influencia de la publicitat en l’anorèxia.

1- Definició
Les persones amb aquest trastorn esneguen a mantenir el seu cos amb un pes situat dins dels límits de la normalitat, tenen molta por de guanyar pes o d'arribar a ser obeses i estan exageradament preocupades per la seva figura. A més, lavaloració que fan de si mateixes com a persones ve determinada per l'opinió sobre el seu cos.
2- Causes
Factors socioculturals:
Hi ha una pressió de la societat important que indueix els joves aestar prims i esvelts. Els mitjans de comunicació, especialment la televisió, venen la idea que estar prim va associat a felicitat, èxit laboral, èxit en les relacions socials i una millor qualitat devida.
Factors individuals
Encara que no es pot predir qui es veurà afectat per aquesta malaltia i qui no, hi ha uns trets característics de les persones que la pateixen.
- Problemes per serautònom. Algunes persones no són capaces de "funcionar" sense el suport de la seva família o d'alguna persona que els serveixi de model.
- Por a madurar. La majoria de persones desenvolupen aqueststrastorns durant l'adolescència.
- Dèficits d'autoestima.
- Perfeccionisme i autocontrol. Les persones que pateixen trastorns alimentaris pensen que qui no sigui perfecte no arribarà mai a ser algú.Creuen que una manera d'aconseguir-ho és tractar amb rigidesa el seu cos.
3- Relació publicitat anorèxia
La publicitat i l’anorèxia no són dos camins completament diferenciats, sinó que estansummament relacionats.
La publicitat, sobretot la referida a la moda, presenta uns estereotips perfectes, sobretot els femenins, ja que són noies amb un cos ideal que acostumen a tendir a pesar poc....