Antalogia de poesia catalana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6015 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANTOLOGIA DE POESIA CATALANA

Johnny Jaramillo
1er. Batxillerat A
ÍNDEX

I. - Introducció
II. – Ausiàs March
II. 1. – L’home
II. 2. – El poeta
II. 3. – “Poema LXXXI”
II. 3. 1. – Forma
II. 3. 2. – Fons
II. 3. 3. – Recursos literaris
III. – Francesc Vicent Garcia
III. 1. – L’home
III. 2. – El poeta
III. 3. – “A una hermosa dama...”
III. 3. 1. – Forma
III. 3. 2. – Fons
III. 3. 3.– Recursos literaris
IV. – Jacint Verdaguer
IV. 1. – L’home
IV. 2. – El poeta
IV. 3. – “Els dos campanars”
IV. 3. 1. – Forma
IV. 3. 2. – Fons
IV. 3. 3. – Recursos literaris
V. – Josep Carner
V. 1. – L’home
V. 2. – El poeta
V. 3. – “Cançoneta incerta”
V. 3. 1. – Forma
V. 3. 2. – Fons
V. 3. 3. – Recursos literaris
VI. – Josep Vicenç Foix
VI. 1. – L’home
VI. 2. – El poeta
VI. 3. –“Sol, i de dol, i amb vetusta gonella”
VI. 3. 1. – Forma
VI. 3. 2. – Fons
VI. 3. 3. – Recursos Literaris
VII. – Pere Quart
VII. 1. – L’home
VII. 2. – El poeta
VII. 3. – “Corrandes de l’exili”
VII. 3. 1. – Forma
VII. 3. 2. – Fons
VII. 3. 3. – Recursos literaris
VIII. – Comentari personal
IX. – Bibliografia

III. – INTRODUCCIÓ
El primer que hem tingut que fer abans d’iniciar el presenttreball ha estat elegir aquells autors i poemes sobre els que tractaria la nostra visió del Llibre objecte del treball: “Antologia de poesia catalana”.
En primer lloc, hem triat a Ausiàs March, considerat com el primer poeta català modern, el primer que es va deslligar dels usos trobadorescos anteriors i que va utilitzar un llenguatge molt depurat. Va ser tan gran la seva influencia entre elsautors de la seva època (i no tan sols catalans) que va ser considerat no només el primer poeta sinó també el millor poeta de l’època.
Després, hem elegit a Francesc Vicent Garcia com a poeta representant del Barroc a Catalunya. S’ha de dir que aquest poeta, de vegades, no mereixeria figurar entre els elegits per la seva qualitat, però si l’hem inclòs es per la seva representativitat d’un moviment,el Barroc, que a diferencia de Catalunya, si va tenir una gran repercussió en altres països. També ens serveix per a comentar que, al contrari que va ocórrer amb la llengua castellana (va viure el seu Segle d’or sota aquest moviment literari) a Catalunya els poetes, en comptes de fer un procés de creació, es varen limitar a copiar dels seus veïns i els resultats estan a la vista.
En tercer lloc,hem pres a Jacint Verdaguer, és el poeta que ens serveix com a representant tant del romanticisme (moviment de caràcter mundial) a Catalunya com a exemple de la Renaixença (moviment local). I no és mal representant, no, més bé, al contrari, es tracta d’un dels grans poetes de la llengua catalana.
En quart lloc, ens hem decidit per Josep Carner, com exponent del “Noucentisme” el moviment polítici cultural que tant i tant va influir en la Catalunya del primer quart de segle XX. A més, més, Carner va ser un dels primers “exiliats”, primer voluntàriament pel seu treball diplomàtic, desprès, amb la guerra civil, obligat, donant-nos una visió de Catalunya des de l’exterior.
A continuació, hem elegit a Josep Vicenç Foix, home de cultura, de tots els camps de la cultura, qui, en lloc deadscriure’s a qualsevol moviment literari o cultural, troba plaer en tots, és qui es sent còmode amb els antics i els novíssims, i, de fet és un investigador de la poesia, com el propi Foix va dir parlant de sí mateix.
Per últim, hem triat a Pere Quart com exemple de poeta que evoluciona el seu estil, des de el noucentisme, en que comença els seus primers passos literaris fins arribar a ser un poetaple d’ironia, passant per l’exili que, com a tots els que el varen patir, va influir en la seva poesia, al menys durant un temps.

II. AUSIÀS MARCH

II. 1. – L’home.
Ausiàs March (1397 ? – 1459) és un poeta i cavaller valencià la vida del qual reflecteix l’ideal de la noblesa a la que pertanyia.
Com a noble, va participar en les expedicions militars d’Alfons el Magnànim a Sardenya i...