Apuntes del avanguardismo en valenciano

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1753 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’AVANTGUARDISME

1. CONTEXT HISTÒRIC

Els moviments d’avantguarda, eminentment europeus, van estar marcats de forma essencial pels esdeveniments històrics del primer quart de segle, sobretot la I Guerra Mundial (1914-1918) i el desencant que es va produir en la postguerra immediata. La tensió entre la societat establerta i aquells sectors que hi lluitaren en contra fou general is’aguditzà amb la guerra.

A Catalunya, el mes de març de 1931 es va crear Esquerra Republicana, partit fundat per Lluís Companys, Francesc Macià i Bonaventura Gassol. El grup va esdevenir hegemònic en la societat catalana. La crisi econòmica de 1929 i la proclamació a l’Estat de la República el 14 d’abril de 1931 van fer canviar les coses: la revolta estètica i ètica passà a ser revolta política,compromesa amb uns signes concrets.

2. ELS MOVIMENTS D’AVANTGUARDA EUROPEUS

Ideologia. Els moviments d’avantguarda representaren un trencament subversiu amb la societat burgesa establerta i la cultura acadèmica. Van ser, al mateix temps, una expressió artística i un compromís en la recerca de noves formes d’expressió. Els moviments d’avantguarda eren heterogenis i contradictoris, i hitrobem des del militarisme i l’exaltació de la guerra dels futuristes ―que arribaren a col·laborar estretament amb el feixisme―, fins a l’actitud molt més lliure i àcrata dels dadaistes o el dogmatisme dels surrealistes. Però el rebuig general dels seus contemporanis unia totes aquestes tendències, que agitaven les aigües estancades de les velles ideologies oficials i benpensants.

Cronologia. Elsmoviments d’avantguarda van sorgir als primers anys del segle i es van exhaurir a la dècada dels trenta, encara que el període més productiu i interessant fou el de 1915-1925.

Entre les característiques d’aquest moviment cal destacar:

a) L’art com a abstracció.

b) La valoració de la novetat, els descobriments i l’originalitat.

c) L’aparició dels manifestos subversius.
d)Presència de l’absurd i el món oníric (dels somnis). Els estudis freudians i les teories marxistes provoquen l’oposició de l’artista a la societat burgesa amb la introducció de nous valors com la irracionalitat, l’absurd, la incoherència i la descomposició.

2.1. Cubisme

Moviment creat el 1907 per Guillaume Apollinaire a París. Considerava el volum com l’atribut més important dels objectesi tractava d’expressar-lo plàsticament per mitjà només de figures sòlids geomètrics. Requeria la participació activa de l’espectador, que havia de reconstruir mentalment l’obra. En literatura es caracteritza per l’ús del collage ―que consisteix a usar diferents tipografies― i la creació del cal·ligrama.

2.2. Futurisme

Naix de la mà de Marinetti, a Itàlia. El primer manifest futuristaaparegué a Le Figaro de París l’any 1909. Tanmateix el terme fou encunyat el 1904 pel poeta català Gabriel Alomar. Va desaparéixer el 1944 amb la mort de Marinetti, després d’haver-se degradat fins al punt de col·laborar amb el feixisme.

Es caracteritza per l’apologia de la guerra, de l’esport, del dinamisme, de la joventut, de les innovacions mecàniques, etc. Atacava frontalment latradició i el passat. Literàriament els trets més importants són la destrucció de la sintaxi, les paraules en llibertat i la imaginació sense fils.

2.3. Dadaisme

Dadà era el nom d’un grup nascut a Zuric, al Cabaret Voltaire, al voltant de l’escriptor Hugo Ball, el pintor Hans Harp, el poeta Tristan Tzara i l’arquitecte Marcel Janko.

El dadaisme es caracteritza per una actitudanarquitzant ―la destrucció per la destrucció― i una ideologia ètica i política contra la concepció del món desencadenada per la guerra de 1914. Es parla del “fàstic dadà” davant del món. En literatura, els dadaistes practicaven l’escriptura automàtica ―expressió de la paraula sense control de la voluntat― i portaven fins a les últimes conseqüències concepcions ja formulades en els moviments...
tracking img