Apuntes materno infatil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 54 (13406 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Infermeria maternoinfantil II


Unitat temàtica 1. Aspectes introductoris. Infermeria maternal
[pic]
Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva PSAD-PASSIR
ASSIR
Es un servei que s’adreça a la dona i la familia formant una part basica dins l’atencio primaria de salut, encaminada en un primer nivell d’assistencia integral en l’ambit de la
• Informacio i educacio
•Prevencio
• Assistencia
I compren un conjunt d’activitats encaminades a un objectiu comu:
• LA SALUT EN LA SEXUALITAT I REPRODUCCIO HUMANA QUE VA DES DE LA PUBERTAT FINS A LA MENOPAUSA

CARTERA DE SERVEIS
• Control i seguiment de l’embaras
• Educacio maternal i puerperal
• Consell reproductiu
• Atencio a joves
• Violencia de genere
• Menoapausa
• Prevenciodel cancer ginecologic i mama
• Prevencio i tract. MTS i malalties ginecologuiques
ATENCIO MATERNOINFANTIL
• Assessorament previ a l’embaras
• Control i seguiment de l’embaras
• Diagnostic prenatal
• Educacio maternal
• Atencio al part
• Atencio al puerperi hospitalari

ATENCIO GINECOLOGICA
• Assistencia a malalties ginecologiques
•Assitencia al cancer ginecologic i mamari

GENITALS EXTERNS

Mon de Venus: Recobreix el pubis.
Clitoris: Zona molt vascularitzada
Llavis majors: Plecs que cobreixen l’entrada (vestibul) a genitals interns
VULVA Himen: Protegeix parcialment l’entrada a la vagina.
Vestíbul
G. Bartholin: Lubriquen per facilitar el coit

PERINEU Final vulva fins l’anus. Zona muscules. Note valor ginecologic pero si obstetra EPISIOTOMIAGENITALS INTERNS
• VAGINA: Canal musculós, amb gran capacitat distensió, poc vascularitzada. Facilita coit 8-10 cm.
• UTER O MATRIU: Consta de cèrvix i cos. El coll de l’uter (cervix) entra dins de la vagina. La seva funció principal és acollir en el seu interior un embaràs 9 mesos i expulsar-lo després. Es podriaviure sense uter i no hi hauria cap repercussió. Només finalitat de reproducció.
Format per 3 capes: Peritoneu/miometri/endometri.
Mesura 6-8 cm, pero pot arribar als 40 cm a l’embaràs.
• TROMPES DE FALOPI: Uneix úter amb ovaris. És on es produeix la unió esperma-ovul. Té cilis que favoreixen el desplaçament espermetozoidei-ovulo cap a l’uter.
• OVARIS: Organ per excel·lencia dela dona. Funcions, hormonals i proporcionar els ovuls que permetran el desenvolupament d’altre cel·lula. Si no tenim ovaris si que tindrem repercussions pel tema hormonal.
• IRRIGACIO GENITALS INTERNS: Arteria i vena uterina (a hipogàstrica) / Arteria i vena ovarica
• INERVACIÖ GENITALS INTERNS: Nervis pudics abdominocrural i genitocrural (constitueixen el sòl pèlvic).

PELVIS
Dins dela caixa pèlvica es troben immersos els genitals interns.
2 ilíacs: la seva unió = sinfisis pubis
1 sacre PELVIS
1 còccix: lleugerament mòvil
La pelvis femenina té forma ginecoide
La pelvis masculina té forma androide
Fisiologia de l’aparell genital femení. Cicle genital
CICLE SEXUAL FEMENÍ
La finalitat del ciclereproductiu és la de proporcionar un òvul apte per la fecundació (cicle ovàric) i alhora disposar un espai adequat per implantar-se i desenvolupar-se (cicle uterí o menstrual), els dos cicles són simultanis
Tots dos cicles han de ser aptes alhora pq hagi embaràs.
CICLE OVÀRIC
• S’inicia en la vida embrionària
• Cada nena al nèixer disposa de 400.000 fol·licles primordials (inmadurs) i nofabricarà cap més (a diferencia dels nens que no neixen amb espermes)
• En la pre-pubertat disposarà de 100.000 fol·licles en maduració (perdrà 300.000 fol·licles primordials, òvuls inmadurs)

PUBERTAT
[pic]

Hipotàlem: Promotors cicle genital, estimula la secreció de les hormones gonadotrofina.
Hipòfisis: Estimulat per l’hipotàlem, secreta FSH i LH
La FSH o hormona foliculo...
tracking img