Apunts art grec

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 45 (11027 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1 L’ART CLÀSSIC: GRÈCIA

1

L’ART GREC En l'actualitat, Grècia és un país europeu situat en el Mediterrani oriental el territori del qual està format d'una banda continental i una sèrie d'illes que s'estenen pel mar Jònic i per l'Egeu. No obstant això, en l'antiguitat, el món grec mai no es va constituir en un estat o país unificat com el d'avui, sinó que estava format per un conjunt deciutats-estat independents unes d'unes altres, anomenades en grec povlei, que s'estenien per tota la Mediterrània (Turquia, nord d'Àfrica, Sicília, sud d'Itàlia i de França, i fins i tot, Espanya). Malgrat això, els grecs tenien clar que formaven una mateixa comunitat cultural, l'Hèl·lada, en què la llengua, la religió i les festivitats eren els trets comuns que definien tots els seus membres.Els grecs es denominaven a si mateixos hel·lens (les paraules "grec" i "Grècia" són d'origen romà) i anomenaven bàrbars la resta de pobles diferents a ells. L'Arquitectura grega A grans trets, l’art grec representa una síntesi transformadora, innovadora dels corrents artístics de la cultura egípcia, del pròxim orient i de l’Egeu. Es tracta d’una cultura antropocèntrica que es preocupa per la creaciód’un art a la mida de l’home: “l’home es la mesura de totes les coses”. Protàgores). L’arquitectura grega mostra molt poc interès per l’espai interior. Els edificis més importants, els temples, es caracteritzen per la seva gran simplicitat amb només una sala allargada i un pòrtic. Aquesta senzillesa es veu també reflectida en la seva estructura que serà arquitravada sobre columnes. Els templessón concebuts per a ser contemplats des de
2

l’exterior. Els grecs donen un tractament harmònic a tots els seus edificis basat amb la repetició sistemàtica d’uns elements: la columna i l’entaulament. La forma i disposició d’aquests elements presenta un repertori limitat de variants que són els anomenats ordres arquitectònics. Així, doncs, ordre és el conjunt de columna (element sustentador) isuperestructura (element sostingut). Els ordres es diferencien entre ells per la forma de la columna i el seu capitell, per la disposició de les parts de l’entaulament i les proporcions entre les mides de tots els elements. A Grècia es van utilitzar tres ordres: dòric, jònic i corinti. Dòric: La columna s’aixeca sobre un estilòbat

sense base. El fust té setze o vint estries que es tallen enarestes agudes. Aquest acaba sobre un collarí sobre el qual hi ha un capitell format per l’equí i l’àbac. L’entaulament és format per un arquitrau llis i un fris on s’alternen els tríglifs i les mètopes. Exemple: El Partenó. Jònic: És més esvelt que no pas el dòric. La columna en aquest cas té base i el fust es remata en un capitell format per dues volutes. L’ arquitrau no és llis, està dividit en tresplatabandes i el fris no està dividit en mètopes i tríglifs sinó que és una zona en la qual es desenvolupa lliurement la decoració escultòrica. Exemple: L’ Erecteon. Corinti: Representa la decoració i la vistositat. Encara és més estilitzat que el jònic. Tanmateix la principal diferència entre ambdós ordres és

en el capitell que en aquest cas lluirà una decoració vegetal amb fulles d’ acant.Exemple: El temple de Zeus Olímpic a Atenes. Les façanes transversals a l’eix de l’edifici presenten, en tots els casos un frontó triangular que defineix un espai (el timpà) decorat per relleus i escultures. Com hem dit els temples grecs es caracteritzen per la seva estructura molt simple. Consistien en una única sala a la qual s’ accedia per un pòrtic. La sala que albergava la estàtua del déu esdeia naos. El pòrtic es deia pronaos (literalment, “davant de la naos”). Com en els grecs no els agradava que les part anterior i posterior dels seus temples fossin diferents, afegiren un pòrtic en la part posterior (opistòdoms) per donar així un aspecte més simètric. Per donar aquest aspecte, els grecs rodejaren el nucli del temple amb una columnata anomenada peristil. Segons el nombre de...