Arte romanico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (442 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’art romànic a Catalunya
Toni Ortigosa2n E.s.o


L'art romànic de Catalunya és d'una gran importància, amb les seves característiques i expansiópròpies i particulars. Durant els segles XI i XII es va concentrar a l'àrea corresponent al que seria amb el temps Catalunya, un extens nombre d'edificis romànics,sobretot a les zones compreses per lesactuals províncies de Barcelona, Girona i nord de Lleida.
Arquitectura:l'arquitectura a Catalunya es van veure fortament influenciats per l'art carolingi i el àrab de la península Ibèrica. D'aquestúltim donen testimoniatge múltiples capitells ielements decorativos3 clarament califals. Però és potser la influència llombarda la característica més destacable (sobretot en la primera cambra del segleXI) enfront de les diferents escoles que s'anaven estenent per la resta de la Península. Les edificacions solen ser d'una o més naus abovedadas,separades per pilars, de vegades porten la construcciód’un pòrtic i sempre a l'exterior es veu la decoració d'arquets cecs,esquinillas i lesenes (franges verticals). Les torres corresponents són especialment belles, unes vegades van unides a l'edificialtres exemptes, amb planta quadrada o excepcionalment cilíndrica com la de Santa Coloma d'Andorra.Escultura: És al romànic, del segle XI, que es fan conèixer les primeres obres d'esculturamonumental que es presenten des del segle V, període en què deixen d'existir peces de ple volum (peces tridimensionals) i s'observen un augment de la producció de petita escultura i treballs en metall,desenvolupats durant el període preromànic. ’escultura romànica s'insereix, en general, dins de les metes artístiques del moviment de l'art romànic, inclosa la comunicació entre l'església...
tracking img