Biotecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10049 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Biotecnologia

1.1.Presentació del tema. Introducció a la Biotecnologia : en què consisteix?
La paraula “Biotecnologia” deriva dels vocables grecs significat del qual és ”utilització industrial de formes vives” o “l’ús integrat de l’enginyeria genètica, la bioquímica i la microbiologia per aconseguir l’aplicació tecnològica de les capacitats de microorganismes, cèl·lules de teixitcultivat i les seves parts”.
Així doncs es pot dir que la Biotecnologia és qualsevol tècnica o conjunt de tècniques científiques que utilitzen organismes vius o les seves parts per obtenir o modificar productes, per millorar plantes o animals o desenvolupar microorganismes amb usos específics. Com assenyalava el Professor Rodríguez Villanueva en el seu discurs d’ingrés a la Real Academia de Farmàcia(1986), la Biotecnologia posseeix la capacitat de canviar la comunitat industrial del segle XXI degut al seu potencial per produir quantitats gairebé il·limitades de substàncies de les que no s’havia disposat mai abans, de productes que s’obtenen normalment en quantitats petites, de productes que ofereixen major seguretat que els d’ara disponibles i de productes obtinguts a partir de noves matèriesprimes més abundants i barates que les utilitzades anteriorment. La biotecnologia no és, en si mateixa, una ciència sinó enfocament multidisciplinari que involucra diverses ciències i disciplines. Amb això es vol dir que engloba diverses ciències així com la genètica, la biologia molecular i cel·lular, la bioquímica o la informàtica. D’altra banda consta d’aplicacions molt diverses: es podencrear plantes resistents a virus, bactèries i herbicides, es pot utilitzar per al diagnòstic i detecció de malalties gèniques, ajuda al medi ambient amb el bioremei, permet obtenir pa, vi i iogurt, entre molts d’altres.
La Biotecnologia es pot fragmentar en sí mateixa seguint criteris ben diferents, com per exemple la divisió de la Biotecnologia en colors, segons si es biotecnologia blanca o verda;en aquest treball, en canvi, la divisió s’efectuarà segons el criteri comunament més aplicat : la Biotecnologia Antiga o Tradicional i la Biotecnologia Moderna.
La Biotecnologia Antiga o Tradicional existeix des de fa milions d’anys, antigament tenia una gran importància dins de l’àmbit alimentari. Sota aquesta definició, els primers indicis de biotecnologia poden remuntar-se fins a laRevolució Neolítica, on els éssers vius van començar a utilitzar massivament l’agricultura i la ramaderia. Sense saber-ho, al llarg dels segles els agricultors i ramaders han anat modificant genèticament cultius i ramats. La biotecnologia primitiva es basa en la fermentació de productes per transformar-los en d’altres nous i diferents. Un bon exemple és la fabricació de la cervesa (a partir de lafermentació de l’ordi), que ja es creu que era dominada per sumeris i egipcis sis mil·lennis abans de Crist. Altres exemples inclouen l’ús del vinagre (a partir de la fermentació del vi) com a conservant o la fermentació de la llet per a l’obtenció de iogurts, formatges i derivats. Aquesta branca alimentària de la Biotecnologia tradicional, no obstant serà tractada posteriorment de manera mésprofunda.
La Biotecnologia Moderna apareix amb el descobriment de l’ADN al 1944 gràcies a Avery, McLeod y McCarty a la Universitat de Rockefeller, però no serà fins 9 anys més tard que James Watson y Francis Crick van estudiar la seva estructura. Aquest descobriment suposa un gran avanç per la biotecnologia ja que va ser el pas dels abstractes factors hereditaris mendelians als gens tangibles – elsgens són petits fragments d’ADN, i per tant són manipulables – va donar lloc a la denominada manipulació genètica, basada en la Enginyeria Genètica, que es va començar a practicar a la dècada dels setanta. Per les seves nombroses aplicacions i implicacions socials, es pot dir que avui dia estem vivint una “Revolució de l’ADN”, de la mateixa manera que s’ha viscut anteriorment la “Revolució de...
tracking img