Bla bal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1752 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
trotconventos

Sadržaj:

Uvod 3

uloga trotaconventos (provodadžijke) u srednjem veku 3

lik trotakonventos 4

zaključak 7

literatura 8

Uvod

Libro de buen amor je kompleksno delo napisano tokom XIV veka. Pisac se sam predstavlja kao Huan Ruis arhiprezviter iz Ite, tako da autor nije nepoznat što je vrlo retko za književna dela nastala tokom ovog perioda. Knjiga jejedinstvena pojava španske srednjovekovne književnosti kroz koje se provlači kritika španskog društva i tadašnjih običaja. Ona predstavlja sintezu različitih tradicija i kulturno-društvenih normi koje se prepliću u Španiji tokom XIV veka.

Glavna tema u Libro de buen amor je ljubav: buen amor (dobra, čista ljubav) i loco amor (telesna, ovozemaljska ljubav) koje se sukobe kroz celu knjigu.Huan Ruis je iskoristio ove dve suprotne ideje za koje kaže da ih je napisao za ljude koji treba da vide i loše strane ljubavi. Njegov cilj je, pre svega, da uputi čitaoce ka dobroj ljubavi, ali takođe i da ukaže na njene loše strane kojima čovek može teško da odoli. Autobiografska prisutnost se vidi u gotovo svim delovima u kojima nam autor priča o svojoj ljubavi prema ženama.

Ulogatrotaconventos (provodadžijke) u srednjem veku

Kao u većini ljubavnih dela, ali i generalno u ljubavnim poduhvatima tokom srednjeg veka, kao glavna spona između dvoje mladih pojavljuje se provodadžijka. Obično je to starica, osoba od poverenja, koja je služila mladićima i devojkama za udvaranje. Zadatak provodadžijke, kao i lika Trotakonventos, sastojao se u ubeđivanju devojke sa kojom nekimladić želi da bude da mu se prepusti. Tadašnje devojke su bile jako stidljive i zatvorene. One nisu pokazivale muškarcima svoju želju da budu voljene i bile su nepristupačne. Tada bi nastupila provodadžijka sa savetima i jednoj i drugoj strani. Devojkama bi govorila da treba da odgovore na udvaranje, a mladićima da pričaju devojkama o njihovoj lepoti i da insistiraju na potpunoj privrženostinjima. Provodadžijka je tu da im ugovori intimniji sastanak, a zatim da mladić na fizički način zavede devojku- poljupcima, zagrljajima, milovanjima.[1]

Lik Trotakonventos

Arhiprezviter je glavni lik u knjizi Libro de buen amor i veoma je zaljubljive prirode, može se reći i ženskaroš. Njemu su neophodni staričini saveti da bi stupio u kontakt sa ženama koje mu se dopadaju. Trotakonventosje sporedni lik koji se provlači kroz delo služeći protagonisti da zadovolji svoju ljubav, bila to telesna ili duhovna ljubav.

Provodadžijka Trotakonventos je starica koja prodaje nakit kao i što učestvuje u spajanju dve duše. Do nje protagonista dolazi uz pomoć don Amora koji je muž donje Venus, odnosno Trotakonventos.

U ljubavnoj epizodi sa donja Endrinom arhiprezviter se predstavljačitaocima kao don Melon. On objavljuje svoju ljubav prema udovici donja Endrini, kojoj se udvaraju mnogi muškarci, ali ona ga odbija. Zatim, odlazi da se posavetuje sa Trotakonventos za koju kaze de todas las maestros escogí la mejor[2], što ukazuje na poverenje prema starici. Stavlja svoju sudbinu u njene ruke i iznosi joj problem. Trotakonventos pristaje da ode kod donja Endrine da razgovara sanjom. Starica daje savete i donja Endrini:

“Fija, sienpre estades en casa ençerrada;

sola envejeçedes; quered alguna vegada

salir, andar en la plaça con vuestra beldat loada;

entre aquestas paredes non vos prestará nada.”[3]

Zatim. počinje da hvali don Melona sledećim rečima:

“El mejor e el más noble de linaje e de beldat

es don Melón de la Uerta, mançebillo de verdat.”[4]Trotakonventos ubeđuje donja Endrinu da skine crninu i da se uda za don Melona jer je prošla godina od smrti njenog muža, na šta donja Endrina ne pristaje. Starica se vraća kod don Melona ubeđujući ga da će donja Endrina popustiti i biti njegova. Ona pokazuje veliku moć ubeđivanja govoreći zaljubljeniku da posle kiše dođe sunce. posle velike patnje i bola dolaze život i zdravlje kao i mnoga...
tracking img