Caso mango

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3432 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
-------------------------------------------------
Nom i cognom de l’estudiant

-------------------------------------------------
Treball trimestral: Cas MANGO

-------------------------------------------------
Presentació i objectius

L’activitat que proposo es centra en conèixer i desenvolupar el concepte de logística integral.

-------------------------------------------------Format i data de lliurament

Finalitzada la tasca s’ha d’enviar el document a la bústia del professor, dins del termini establert.

El nom del fitxer tindrà el següent format: "nom.congnom.cicle.crèdit.TT.doc". Per exemple, l’estudiant Poncio Pilatos posarà el següent nom al seu arxiu de l’AC1: Poncio.Pilatos.CI.EMM.TT.doc".
-------------------------------------------------
El termini delliurament i presentació finalitza a les 10.00 hores del dia 05/12/2011.

-------------------------------------------------
Cas pràctic

Cas 1. Mango: la moda que va voler triomfar a Espanta i va conquerir el món

Aproximació al cas

En l’última dècada la indústria tèxtil i de confecció s’ha caracteritzat per un creixement continu de les empreses del sector, gràcies a lainternacionalització de les activitats. Aquesta tendència ha donat lloc a processos d’integració vertical, amb l’objectiu de mantenir el control sobre les funcions d’aprovisionament i distribució.

Com a resultat del que hem dit anteriorment, els grans grups empresarials han considerat necessari el desenvolupament de sistemes de gestió que garanteixin un nivell de servei adequat al client. El cas que es presentapermet de reflexionar sobre les decisions de l’empresa relatives al servei prestat al client, i també sobre les alternatives estratègiques per al disseny i el desenvolupament dels canals més adequats per a accedir al mercat. S’ha de reflexionar sobre els avantatges i inconvenients dels sistemas verticals de distribució integrats, enfront dels sistemes contractuals i l’externalització funcional.Evolució de la companyia i característiques de la indústria tèxtil

Mango és una empresa multinacional dedicada al disseny, la fabricació i la comercialització de peces de vestir i complements per a la dona. El seu concepte de negoci es basa a aconseguir un producte de qualitat, amb disseny propi i a
un preu assequible. Es pot dir que no és una empresa que ven només moda, sinó tot un estil devida. Així, s’adreça a una dona adulta, moderna i que se sent atractiva. Aquest concepte es veu potenciat per la filosofia que intenta de transmetre a tots els empleats, basada a crear un clima de confiança i diàleg, fomentar el treball en equip i aprofitar els errors per a aprendre contínuament.

L’empresa neix l’any 1984 amb l’obertura de la primera botiga Mango al passeig de Gràcia deBarcelona. Un any després disposa de cinc botigues a la Ciutat Comtal i inicia l’expansió nacional. L’any 1988 disposa d’una xarxa de tretze botigues, cosa que atorga confiança i garantia al seu sòlid projecte de desenvolupament. Això no obstant, s’adonen que això exigeix millorar la gestió empresarial, aplicant els sistemes just a temps (just in time) a les funcions de producció,
logística idistribució, per a aconseguir ajustar l’oferta a la demanda del mercat. Això exigeix igualment una comunicació contínua entre el centre logístic i els establiments del grup. A més, permet de conèixer la demanda i les necessitats d’aprovisionament de cada botiga, amb la qual cosa respon ràpidament a les necessitats del consumidor. Aquest sistema aconsegueix reduir d’una manera important els costosd’emmagatzematge i el manteniment d’inventaris, sense que el servei ofert a les botigues es vegi afectat.

Amb aquesta trajectòria, abans de complir una dècada Mango inaugura la botiga número noranta-nou a Espanya i inicia el desenvolupament internacional, en obrir dues botigues al país veí, Portugal. L’esforç dut a terme per tota l’organització continua donant els seus fruits i el 1997 les vendes...
tracking img