Caso "mrw"

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1522 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Punts forts i punts dèbils de les iniciatives socials, plans socials i polítiques de RRHH d’MRW

Pel que fa als punts forts de les iniciatives socials, creiem que són els següents:

En primer lloc, el fet que els treballadors se sentin integrats en una companyia que els té en consideració i en la que es dóna una gran importància a la conciliació de vida laboral i familiar, fa que larotació disminueixi considerablement, fet que redueix els costos que aquesta comporta, tals com la formació de nous treballadors. Les polítiques de Recursos Humans, a més d’ajudar-nos a conservar els treballadors amb talent a l’empresa, també ens permet detectar noves idees, entre les propostes dels treballadors, fet que alhora ajuda a que aquests es sentin valorats.
Un altre punt fort és que elscontinus plans socials que es duen a terme s’adapten a les necessitats dels diferents col•lectius socials, pel que és un bon mitjà per donar-se a conèixer a nous públics. A més, també contribueix a millorar la imatge de la companyia. Així que podríem dir que és un substitutiu de la publicitat.
Per últim, destacar que les iniciatives socials són un tret característic, distintiu de MRW, pel que liaporten un valor afegit a la marca. Aquest punt s’explicarà amb més detall a la pregunta següent.

Però considerem que aquestes iniciatives socials també tenen un seguit de debilitats:

Per començar, aquestes accions requereixen una forta inversió econòmica, i és difícil determinar si té repercussions en els beneficis de l’empresa, o bé si es tracta d’una mera despesa. El fet de voler manteniraquesta prioritat per l’acció social ha fet que el seu propietari hagi renunciat a certes vies de finançament que li farien perdre control sobre el negoci. Amb això, es trobaria en una situació de major feblesa financera enfront els seus competidors.
A més a més, aquest dubtes es veuen reflectits en la visió d’alguns franquiciats, que no veuen clar el sentit i la rendibilitat d’aquests plans.
Elprincipal causant d’aquesta incertesa és el fet que no hi ha estudis que quantifiquin els beneficis en l’organització.


2. Paper que juga l’acció social en l’estratègia d’MRW

Seguint amb la definició d’estratègia basada en una visió (on es vol arribar?), unes polítiques (com volem arribar?) i els plans d’acció (què farem per complir amb els com?) tenim que l’acció social ens marca una deles principals branques d’aquesta estratègia: Dos dels tres elements de la visió estan relacionats amb l’acció social: En primer lloc “Ser la compañía modelo de ética y respeto a las personas, al medio ambiente y en definitiva a la sociedad que nos acoje” i en segon lloc i en clau d’una acció social més interna però amb una projecció cap a l’exterior “Ser la compañía más admirada por el grado desatisfacción de sus empleados y colaboradores al no hacer ninguna discriminación por motivos de raza, sexo o minusvalías físicas o psíquicas, tanto en el momento de la selección como en su desarrollo profesional”. A aquests On’s s’ha d’arribar a través d’uns Com’s determinats per les polítiques. En el primer cas, les polítiques serien les d’ajuda a les ONLs (a través primer d’enviaments gratuïts idesprés plans d’ajut basats en descomptes), ajuda a joves menors de 25 anys (en un principi tant militars com estudiants i després només aquests últims), ajut a col•lectius que requerien especial atenció com ara discapacitats, persones de la tercera edat, famílies nombroses, etc. La concreció d’aquestes polítiques queda patent en els diferents plans d’acció (qués) com són Plan Sub-25, Plan Ayuda,Plan 2000, Plan ForUn, Plan Mayor, Plan Gran Familia, , Plan Manos Libres, Plan Campañas Solidarias, etc.

Quant al segon element de la visió relacionat amb l’acció social, les polítiques estarien relacionades amb els Recursos Humans com són la promoció de la participació dels empleats en l’aportació d’idees, el benestar social dels empleats a través de beneficis socials, la conciliació de la...