Categories gramaticals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (365 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nom:

Designa persones, animals, coses.
Exemples: llop, monjo, noi.

Adjectiu Qualificatiu:

Es refereix a una qualitat.
Exemples: tranquil, gris, llarg.

Determinants:2 Article:

Determinant que acompanya al nom.
Exemples: el, la, un una.

3 Demostratius:

Adjectiu que indica proximitat o llunyania de la cosa de què es parla.Exemple: aquest, aquell, això, allò.

4 Possessius:

Adjectiu que indica possessió, propietat.
Exemples: meu, teu, seu, nostre, vostre, llur.

5 Numerals:

Adjectiuque indica una quantitat exacta (cardinals) un ordre (ordinals).
Exemples: zero, un, … primer, segon, …

6 Quantitatius:

Indiquen una quantitat de manera global, imprecisa.Exemples: quant, molt, poc, tant, bastant, gaire, gens, …

7 Indefinits:

Indiquen una idea d’imprecisió.
Exemples: algun, tot, mateix, …

8 Interrogatius:Indiquen que es formula una pregunta.
Exemples: Quin, qui, què, …

Pronoms personals:

9 Pronoms personals forts:

Duen accent tònic i poden anar sols, sense el verb.Exemples: jo, mi, tu, nosaltres, nós, vós, ell.

10 Pronoms personals febles:

Pronoms inaccentuats que van immediatament davant o darrere el verb.
Exemples: em, et, els, es, …

Verbs:Paraula que forma el nucli del predicat que en l’oració expressa l’acció.
Exemples: cantar, parlar, córrer, sortir, …

Adverbis:

Modifica un verb, un adjectiu o un altre adverbi.11 De manera:

Exemples: ràpida, àgil (ràpidament, àgilment),…

12 De lloc:

Exemples: aquí, allí, davant, …

13 De temps:

Exemples: ara, abans, després, demà, …14 D’ordre:

Exemples: primer, abans, posteriorment, …

15 De quantitat:

Exemples: molt. Poc, prou, només, …

16 D’afirmació:

Exemples: sí, també,...
tracking img